Trạm y tế xã Bồ Lý cần được đầu tư, nâng cấp để đảm bảo tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

02/11/2018