Tuyên truyền và tư vấn chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động (29/03/2017)

Ngày 29/3, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền và tư vấn chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động...

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (30/03/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo