Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại hóa (25/09/2018)

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Vĩnh Phúc đã phát triển nhanh...
xem tiếp

Một nghề cho chín... (21/09/2018)

Đến tuổi lao động, đương nhiên ai cũng muốn có một nghề gì đó để sống, nhưng chọn nghề nào? Câu hỏi này không dễ trả lời!
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo