Tin tức tổng hợp

Một lòng hướng về Đại hội (05/10/2015)

Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, từ thành phố Vĩnh Yên đến các huyện, thị xã, trên các ngả đường, trong từng ngõ xóm rộn rã tiếng loa phát thanh, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo