Quần chúng nhân dân phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cung cấp 700 tin về tội phạm, tệ nạn xã hội

04/04/2014

Là đơn vị được thành phố Vĩnh Yên chọn làm điểm trong công tác xây dựng tổ liên gia tự quản, những năm qua, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai hiệu quả công tác xây dựng tổ liên gia tự quản trên địa bàn. Hiện trên địa bàn phường có 192 tổ liên gia tự quản với 5311 hộ gia đình. Hằng năm các tổ liên gia tự quản đã chủ động tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá  thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo. Phường đã xây dựng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức cho trên 4800 lượt hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn an toàn giao thông, trật tự công cộng. Cùng với đó, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, tham gia giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Năm 2013 phường Liên Bảo có 93% hộ đạt tiêu chẩn gia đình văn hoá, số hộ nghèo giảm còn 36 hộ. Quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an trên 700 nguồn tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phương Loan

Các tin đã đưa ngày: