Hiệu quả hoạt động các Cổng TTĐT thành phần chưa cao - một trong những nguyên nhân khiến chỉ số tính minh bạch tụt hạng

08/05/2018

Cùng với duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, từ năm 2012, Vĩnh Phúc đã đưa Cổng thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương vào hoạt động. Tuy nhiên, do chất lượng và độ mở của các Cổng thông tin điện tử thành phần còn nhiều hạn chế, nhất là chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của các doanh nghiệp đã tác động trực tiếp và là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số tính minh bạch của Vĩnh Phúc tụt bậc trong năm 2017. 

Là kênh thông tin quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế, sau gần 6 năm đi vào hoạt động, Cổng Thông tin Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (sovhttdl.vinhphuc.gov.vn) đã cập nhật tương đối đầy đủ các thông tin, dữ liệu liên quan đến tổ chức bộ máy, văn bản thủ tục hành chính, các di tích danh thắng, thể thao du lịch, du lịch Vĩnh Phúc, danh nhân văn hóa, văn hóa dân gian, âm nhạc – nghệ thuật…Tuy nhiên, do có nhiều khó khăn, bất cập, các thông tin đăng tải trên Cổng này còn nghèo nàn, chậm cập nhật nên chưa đáp ứng được nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.  

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ Nghị định 43 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thì Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch là một trong số Cổng thông tin điện tử thành phần chậm và ít cập nhật kịp thời các thông tin, dữ liệu nhất. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, Cổng không đăng lịch công tác của lãnh đạo Sở; ít đăng tin tức, sự kiện/số ngày làm việc trong tháng; chưa có mục riêng đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách; ít đăng, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; không có mục hệ thống văn bản quản lý hành chính có liên quan; không có mục thông tin về dự án, hạng mục đầu tư mua sắm công; không có mục trao đổi hỏi đáp… 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, cán bộ phòng Quản lý văn hóa, kiêm phụ trách quản trị Cổng Thông tin Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết: "Sở dĩ hoạt động của Cổng chưa đáp ứng được nhu cầu là do mấy năm gần đây, bộ máy lãnh đạo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch liên tục có sự thay đổi và chưa thành lập được Ban biên tập. Bên cạnh đó, Sở không có cán bộ chuyên trách có trình độ, nghiệp vụ về báo chí và chưa ban hành được quy chế hoạt động cũng như không có cơ chế chi trả nhuận bút cho các cộng tác viên nên việc khai thác các thông tin, dữ liệu và thu hút lượng công tác viên rất khó khăn."

Theo ông Thịnh, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, để có được các thông tin, dữ liệu đăng tải trên Cổng, những năm qua, cán bộ phụ trách Cổng thường xuyên phải gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp từng phòng, đơn vị để lấy thông tin, báo cáo, quy hoạch, thủ tục hành chính, đồng thời, khai thác các thông tin trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử, Báo Vĩnh Phúc và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để đăng tải. “Việc không có quy chế hoạt động, không giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, đơn vị, nhất là không có cơ chế chi trả nhuận bút đã khiến Cổng rất khó khăn trong việc thu hút công tác viên và biên tập tin bài. Cả năm 2017, Cổng thông tin Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ nhận được hơn 20 tin, bài của cộng tác viên và từ đầu năm 2018 đến nay, chưa có bất kỳ cộng tác viên nào gửi bài cộng tác với Cổng”- ông Thịnh cho biết. 

Tương tự như Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, những năm qua, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư (sokhdt.vinhphuc.gov.vn) cũng chưa đáp ứng được nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.  

Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của Cổng Thông tin điện tử trong việc cung cấp, công khai các thông tin đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhất là tác động trực tiếp đến việc thăng hạng hay tụt bậc của chỉ số tính minh bạch, ngay sau khi đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử; ban hành quy chế hoạt động và giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, đơn vị trong việc cung cấp các thông tin, dữ liệu cho bộ phận quản trị mạng đăng tải và mỗi tháng, mỗi phòng, đơn vị có trách nhiệm viết 2 tin, bài đăng trên Cổng. Thế nhưng do đội ngũ cán bộ mỏng và Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư nên cường độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong Sở rất lớn nên chưa quan tâm đến việc viết tin bài, cung cấp thông tin, dữ liệu đăng trên Cổng. Bên cạnh đó, Sở không có cán bộ chuyên trách có năng lực, trình độ về báo chí nên việc viết tin, bài và biên tập các thông tin, dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, cán bộ đảm nhận nhiệm vụ quản trị Cổng đang làm nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Cụ thể, trong 12 tiêu chí đánh giá theo yêu cầu của Nghị định 43 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư mới cập nhật đầy đủ được mục thông tin giới thiệu và thường xuyên cập nhật dữ liệu cho mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan. Các mục khác gồm: Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; thông tin báo cáo thống kê; thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến đều ít đăng, không đăng hoặc chưa có mục. Riêng mục tin tức, sự kiện, trung bình mỗi tháng, Cổng chỉ đăng tải được từ 3-5 tin, bài và trong mục tin tức hoạt động thì bài viết đăng tải mới nhất là từ ngày mùng 6/10/2017. Còn mục trao đổi, hỏi đáp có dữ liệu cũ từ năm 2013.  

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng, thực hiện nhiệm vụ được giao tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cuối tháng 3/2018, hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung rà soát, tổng hợp các văn bản, dữ liệu, thủ tục hành chính để đăng tải trên Cổng; tiếp tục đôn đốc các phòng, đơn vị chủ động gửi các báo cáo, thông tin cho bộ phận quản trị Cổng và thực hiện tốt nhiệm vụ viết 2 tin/bài/tháng. Cùng với đó, chủ động khai thác, cập nhật các tin bài theo dòng sự kiện của Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh cũng như các báo trung ương có các bài viết liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.  

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, Vĩnh Phúc có 23/25 sở, ban, ngành và 9/9 huyện, thành phố có Cổng thông tin điện tử. Việc đưa các Cổng thông tin này vào hoạt động không chỉ đáp ứng sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mà còn trở thành địa chỉ tin cậy để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể khai thác đầy đủ thông tin về chỉ đạo, điều hành, thông tin kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các cơ chế, chính sách, bộ thủ tục hành chính.  

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ số tính minh bạch, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã không ngừng nỗ lực xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khai thác, sử dụng, vận hành hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin như: hệ thống thư điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, các cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, giám sát các hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các ngành, địa phương. Tuy nhiên, việc công khai, minh bạch thông tin trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử và các Cổng Thông tin điện tử thành phần còn hạn chế do nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm và chưa phối hợp nhịp nhàng trong việc cung cấp, cập nhật thông tin.

Cụ thể, nhiều cơ quan, đơn vị chưa cung cấp kịp thời các thông tin về dự án, thông tin về giá, phí, lệ phí và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đăng tải trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh. Các huyện, thành phố chưa thực hiện công khai ngân sách và cung cấp các thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Điều đáng nói là nhiều địa phương không công khai các thông tin về giá, phí, lệ phí, cho thuê mặt đất, mặt nước, đấu giá đất, thuê hạ tầng…trên Cổng thông tin khiến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khó tiếp cận, mất nhiều thời gian, thậm chí tiền của để tiếp nhận được các thông tin này. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn còn lo lắng và chưa thực sự hài lòng với việc công khai, minh bạch các kế hoạch và các văn bản pháp lý cần thiết của tỉnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp khiến chỉ số tính minh bạch của Vĩnh Phúc năm 2017 tụt 7 bậc so với năm 2016.  

Cụ thể, từ kết quả đánh giá của các doanh nghiệp mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố cuối tháng 3/2018, điểm số về độ mở và chất lượng trang tin điện tử của Vĩnh Phúc đạt 36,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2016 nhưng cao hơn bình quân chung cả nước 3 điểm; tỷ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh đạt 70%, giảm 8,52 điểm so với năm 2016 (đạt 78,52%) và các doanh nghiệp đề nghị tỉnh cải thiện về chất lượng, nội dung của các trang website.

Từ kết quả theo dõi, rà soát tình hình hoạt động của từng Cổng thông tin điện tử thành phần, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cổng thông tin điện tử và cải thiện chỉ số tính minh bạch, Vĩnh Phúc cần sớm có chế tài gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo cung cấp công khai, minh bạch thông tin theo quy định và coi việc minh bạch và tiếp cận thông tin là một nhiệm vụ bắt buộc phải tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ chế, chính sách, thông tin về gặp gỡ, đối thoại, chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh đối với những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua hệ thống thông tin ban hành ngay sau khi văn bản được điều hành để Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử cập nhật kịp thời, đầy đủ và có hệ thống cả kênh tiếng Việt và kênh tiếng Anh. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cung cấp công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phần và Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai… 

Thanh Nga