Nỗ lực nâng cao thứ hạng chỉ số gia nhập thị trường

09/05/2018

Năm 2017, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đưa chỉ số gia nhập thị trường trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ vị trí thứ 37 năm 2016 lên vị trí thứ 30. Thế nhưng do nhiều khó khăn, vướng mắc, mục tiêu này không những không đạt mà còn tụt 21 bậc từ vị trí thứ 37 xuống vị trí thứ 58/63 tỉnh, thành và là chỉ tiêu tụt hạng sâu nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI. 

Theo kết quả công bố chỉ số PCI của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố cuối tháng 3 vừa qua, năm 2017, chỉ số gia nhập thị trường của Vĩnh Phúc đạt 7,01 điểm, giảm 1,38 điểm và giảm 21 bậc so với năm 2016.

 

Theo tiêu chí đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số gia nhập thị trường gồm 10 chỉ tiêu thành phần, chủ yếu liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và hoàn thiện các thủ tục để chính thức hoạt động. Ông Đỗ Đình Việt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mặc dù 9/10 chỉ tiêu thành phần của chỉ số này đã có sự cải thiện mạnh mẽ, thế nhưng so với các tỉnh trong cả nước thì kết quả các chỉ số này còn khá thấp. Cụ thể, thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc hiện nay là 7 ngày, cao hơn trung bình cả nước 1 ngày; thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh 5 ngày, cao hơn trung bình cả nước 0,5 ngày.

Có 4% doanh nghiệp được hỏi phàn nàn về việc phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thủ tục chính thức đưa doanh nghiệp vào hoạt động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn chưa hài lòng về việc giải quyết một số thủ tục của các cơ quan chuyên môn liên quan đến đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh, tính công khai minh bạch của thủ tục đăng ký kinh doanh; sự am hiểu chuyên môn và tinh thầnh thái độ cũng như khả năng ứng dụng CNTT của cơ quan đăng ký kinh doanh chưa cao.

Với quyết tâm đưa chỉ số gia nhập thị trường đạt 8,17 điểm và xếp thứ 30 trong năm 2018, trên cơ sở rà soát các thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ đạo phòng Đăng ký kinh doanh có giải pháp cải thiện, rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, điều chỉnh đăng ký kinh doanh; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục đăng ký mẫu dấu, bố cáo thành lập doanh nghiệp. Tăng cường công khai minh bạch các thủ tục hành chính có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác này. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì hội nghị đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đầu tháng 4/2017, Cục thuế tỉnh đã chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thành phố cấp mã số thuế kịp thời, đảm bảo liên thông trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn, rút ngắn thời gian và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc mua hóa đơn, in hóa đơn, kê khai nộp thuế. Sở Tư pháp đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hồ sơ, tài liệu không cần thiết theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Chính phủ. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.   

Thanh Nga