Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

15/05/2018

Sáng 14/5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án ODA, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Vũ Việt Văn chủ trì phiên họp.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, các dự án ODA, các dự án đầu tư theo hình thức PPP, các đại biểu cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn các công trình trọng điểm còn thấp, mới đạt 11,7% là do các khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công và việc bố trí vốn còn thực hiện theo cách chủ quan, chưa lường trước những yếu tố khách quan tác động đến tiến độ thực hiện dự án. Các địa biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư, triển khai, dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án ODA cần đánh giá rõ hơn hiệu quả đầu tư.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, những năm qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Tuy nhiên, tiến độ triển khai, thực hiện các dự án còn chậm do các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; việc giải quyết các thủ tục, nhất là các thủ tục ở dự án nhóm A, nhóm B, các dự án cần xin ý kiến của các Bộ, ngành, Trung ương còn mất nhiều thời gian.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cũng như giải ngân nguồn vốn cho các dự án, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật kịp thời tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn từng dự án. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết trình tự thủ tục các dự án, nhất là các dự án sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu. Tiếp tục làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ triển khai, thực hiện dự án để có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng cho từng dự án.

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành liên quan sớm hoàn thành thủ tục đầu tư Dự án cầu vượt đường sắt trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên theo hình thức BT và Dự án đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ QL.2C đến đường Hợp Thịnh – Đạo Tú. Về các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện, bàn giao các dự án, các công trình đã hoàn thành cho các đơn vị được giao quản lý, vận hành. Đồng thời, sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, nhất là dự án liên quan đến xử lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhất trí với sự cần thiết ban hành các đồ án quy hoạch chung đô thị loại V đô thị Văn Quán, Bàn Giản, Hợp Lý, huyện Lập Thạch và đô thị Hải Lựu, Lãng Công, huyện Sông Lô, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn khái toán rõ nguồn lực đầu tư cho cả giai đoạn và từng năm; lộ trình triển khai, thực hiện cụ thể của từng dự án; vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động ở các địa phương này.

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung, cập thật thông tin về số liệu, lộ trình thực hiện các tiêu chí cụ thể của từng địa phương; đề xuất rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từng tiêu chí, nhất là các tiêu chí về mật đô dân số, quy mô dân số, cảnh quan, kiến trúc phải phù hợp với bản sắc văn hóa của bà con nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xét xét, bổ sung những địa phương có đủ điều kiện trở thành đô thị loại V, báo cáo UBND tỉnh.

Cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp xã; một số cơ chế, chính sách riêng của tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, hoàn thiện các nội dung để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Đồng ý về chủ trương nâng cấp trang thông tin điện tử của Báo Vĩnh Phúc thành báo điện tử, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Báo Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện Đề án để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Thanh Nga