Huyện Sông Lô: Nỗ lực cải thiện thứ hạng cải cách hành chính

25/05/2018

Với 84,08 điểm, huyện Sông Lô là địa phương có điểm số thấp nhất và xếp vị trí cuối cùng khối huyện, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017, tụt 5 bậc so với năm 2015 và tụt 4 bậc so với năm 2016. Điều này cho thấy, với một huyện thuần nông được thành lập sau cùng và không có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư, muốn cải thiện được thứ hạng, Sông Lô sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Xác định cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư, trên cơ sở kết quả bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2017; ngay từ đầu năm nay, UBND huyện Sông Lô đã xây dựng và triển khai đến từng cơ quan, đơn vị và UBND 17 xã, thị trấn các kế hoạch chuyên đề về cải cách hành chính như: kế hoạch về cải cách hành chính nhà nước, kế hoạch về tuyên tuyền, tập huấn cải cách hành chính và công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính. Ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tất cả các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch. Đồng thời thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính và tổ giúp việc để tiến hành việc tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cũng như hướng dẫn các xã, thị trấn tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của địa phương.  

Cán bộ địa chính huyện Sông Lô tận tình hướng dẫn người dân
hoàn thiện các thủ tục hành chính về đất đai

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính, Sông Lô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí phòng làm việc của bộ phận "một cửa" riêng biệt để các tổ chức, cá nhân đến liên hệ thuận lợi; đầu tư các trang thiết bị cần thiết; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ trực tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông", phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục được sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, 3 tháng đầu năm, hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên địa bàn tiếp tục ổn định, hiệu quả. Cụ thể, cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết xong 924/956 hồ sơ, đạt 96,6%, trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn là 70,3%, đúng hạn là 26,3%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở cấp xã tiếp nhận 8.734 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 8.669 hồ sơ, đạt 99,2%. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết, trả kết quả các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, nhất là các thủ liên quan đến đất đai không chỉ giúp người dân tiết kiệm được công sức, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước các cấp.  

Tuy nhiên, do năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính cấp xã còn hạn chế, việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ này chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là cùng một lúc tất cả các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều chuyển động, nỗ lực vượt lên chính mình nên việc cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sông Lô là chuyện không hề đơn giản.  

Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Sông Lô sẽ tăng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nền hành chính khoa học, hiện đại, đưa Trung tâm hành chính công huyện vào hoạt động. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là việc rà soát thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công này. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng và áp dụng các thủ tục hành chính theo chuẩn ISO 9001:2008.

Đại An

 

Các tin đã đưa ngày: