Năm 2018, Vĩnh Phúc tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư

25/06/2018

Ngày 12/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong năm 2017, hoạt động xúc tiến đầu tư của Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến trên tất cả các mặt: Công tác nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư được triển khai tích cực; Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư được cập nhật thường xuyên và liên tục; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được xây dựng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương; Các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư được thiết kế, xây dựng mới cả về nội dung và hình thức; Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả; Công tác đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư được quan tâm thường xuyên; Công tác hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời; Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước được đẩy mạnh và tăng cường…

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 89 dự án mới, trong đó: Dự án FDI: cấp mới cho 48 dự án (tăng 54% so với năm 2016) với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 135,028 triệu USD, tăng vốn cho 42 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng là 313,118 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 448,146 triệu USD, tăng 20% so với năm 2016, vượt 79% so với kế hoạch năm 2017; Dự án DDI: cấp mới cho 41 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.105,6 tỷ đồng, tăng vốn cho 15 lượt dự án với 1.008,25 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 2.105,60 tỷ đồng, bằng 8,6% so với năm 2016, bằng 32,39% so với kế hoạch năm 2017. Lũy kế đến hết năm 2017, số dự án còn hiệu lực đạt 939 dự án, gồm 682 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 66.132 tỷ đồng và 271 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,876 tỷ USD.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh vẫn còn một số hạn chế bất cập, kết quả thu hút các dự án đầu tư trực tiếp trong nước chưa đạt được như mong muốn; công tác nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và nhà đầu tư đôi khi còn thụ động…

Xuất phát từ thực trạng và kết quả của công tác xúc tiến và thu hút đầu tư năm 2017, UBND tỉnh đã xây dựng quan điểm, định hướng và mục tiêu của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

Về quan điểm: Việc xây dựng chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư phải đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư; Thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp đồng thời kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sử dụng quá nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường; tập trung vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế, nâng cao chất lượng  công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Về định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực: Nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật; Ưu tiên thu hút các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới.... và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh (cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ ô tô xe máy); tập trung thu hút đầu tư vào các KCN đã hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy KCN; ưu tiên phát triển trước các KCN Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II và KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài vào những thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia, xác định thị trường trọng điểm; chú trọng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư một số dự án trọng điểm có tính động lực…

Về mục tiêu: Cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo sự chuyển biển căn bản về chất lượng bộ máy hành chính. Cải thiện điểm số và chỉ số xếp hạng về năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án có quy mô lớn,các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án cung cấp nước sạch, hạ tầng giao thông, cầu vượt đường sắt, y tế, giáo dục, du lịch, xử lý rác thải sinh hoạt… Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án đã đăng ký sớm đi vào hoạt động, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; …..

Nội dung của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 được xây dựng cụ thể, chi tiết trên các mặt hoạt động: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư… đồng thời UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình xúc tiến đầu tư trong năm 2018.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: