Doanh thu của các doanh nghiệp FDI, DDI trong các khu công nghiệp khởi sắc

18/10/2018

Ngay từ đầu năm, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư hiệu quả và làm tốt công tác chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu của cả các dự án FDI, DDI trong các khu công nghiệp 9 tháng năm 2018 có nhiều khởi sắc và tăng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến 30/9/2018, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 221 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, có 182 dự án FDI, 39 dự án DDI. Nhờ chủ động đổi mới, tìm kiếm thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối ổn định, doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, 9 tháng năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt hơn 3.166 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt hơn 2.549 triệu USD, tăng 13%. Các doanh nghiệp FDI đã nộp ngân sách Nhà nước trên 1.513 tỷ đồng, tăng 9%; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 80.300 lao động, tăng khoảng 3.450 lao động so với thời điểm 31/12/2017, trong đó có gần 66.000 lao động trong tỉnh. 

Hoạt động của các doanh nghiệp DDI cũng ngày càng ổn định với tổng doanh thu đạt trên 7.821 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. 39 dự án DDI có kim ngạch xuất khẩu đạt 27,1 tỷ đồng, tăng 70 %; nộp ngân sách Nhà nước 263,9 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ; tạo việc làm cho gần 3.700 lao động.

Từ việc thu hút đầu tư có chọn lọc, công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử, gia công linh kiện điện tử luôn dẫn đầu danh sách các ngành công nghiệp chủ lực có doanh thu, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhất, với tổng doanh thu đạt trên 2.154 triệu USD, tăng 6%; giá trị xuất khẩu đạt 2.126 triệu USD, tăng 13%; nộp ngân sách Nhà nước 438,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và giải quyết việc làm cho xấp xỉ  49.800 lao động.

Tiếp đến là công nghiệp hỗ trợ sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, đạt doanh thu 216,19 triệu USD, tăng 6%; giá trị xuất khẩu đạt 54,2 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước hơn 546 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 7.530 lao động. Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy đạt doanh thu 213 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 135,11 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 226,4 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 1.100 lao động.

Tuy lĩnh vực dệt may có doanh thu thấp nhất trong nhóm các ngành công nghiệp chủ lực, với 79,9 triệu USD và nộp ngân sách Nhà nước chỉ khoảng gần 63 tỷ đồng nhưng đây lại là lĩnh vực giải quyết việc làm cho khá nhiều người, với gần 15.600 lao động, chủ yếu là lao động nữ, lao động khu vực nông thôn. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, nâng cao tiêu chí thu nhập cho lao động nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với môi trường đầu tư nhiều thuận lợi và tiếp tục được cải thiện theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, theo dự kiến của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 3 tháng cuối năm, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI, DDI trong các khu công nghiệp tiếp tục ổn định; các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng tốt, hoàn thành kế hoạch năm. Ước năm 2018, tổng doanh thu của khu vực của khu vực FDI đạt 3.798 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2.953 triệu USD và nộp ngân sách Nhà nước 750 tỷ đồng. Khu vực DDI đạt 3.637 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 16,2 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 201 tỷ đồng.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: