Công bố chỉ số PAPI năm 2018: Vĩnh Phúc thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất

02/04/2019

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên của người dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công. 8 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Tổng số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 80 điểm và kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Sáng 2/4/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức công bố Chỉ số PAPI cấp tỉnh.

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đạt 45,07 điểm, thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 22 bậc so với năm 2017. Trong 8 nội dung được đánh giá, Vĩnh Phúc có 2 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số cao nhất, 3 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao, 1 nội dung xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp, 2 nội dung xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất.

Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 đã xác định: Phấn đấu năm 2018 xếp hạng ở vị trí nhóm có điểm số trung bình cao. Như vậy, năm 2018, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Vĩnh Phúc đã vượt mục tiêu đề ra.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: