Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

22/04/2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 740a/QĐ-UBND về thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định này tạm thời thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống  Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế

Đối tượng áp dụng: người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp).

Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế.

Việc hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12/02/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (trước ngày Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của chính phủ có hiệu lực thi hành) sẽ được thực hiện thanh quyết toán theo số thực chi.

Cơ quan, đơn  thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly bảo đảm kịp thời, thuận lợi. Trường hợp người bị cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn theo nhu cầu thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm. Trường hợp người bị cách ly y tế có các khoản hỗ trợ, tài trợ (mà không phải sử dụng nguồn ngân sách) thì được cắt giảm tổng số tiền hỗ trợ khi thanh quyết toán.

Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thuộc các đối tượng nêu trên được cấp không thu tiền đối với nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay; dung dịch sát khuẩn miệng; bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế với tổng chi phí tối đa là 40.000 đồng/ngày.

Chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị: 

Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế.

Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam thì do ngân sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.

Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ đối với: Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại  cơ sở khám, chữa bệnh.

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ đối với: Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám, chữa bệnh; Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ đối với: Người thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn y tế) tại cơ sở cách ly tập trung (không áp dụng với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế; Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly.

Chế độ với người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ

Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 130.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/phiên trực đối với người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ. 

Đối với các trường hợp: Cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc Covid-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày.

Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch

Bồi dưỡng mức 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia công tác phòng chống dịch; Mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng pháp luật; tập trung thẩm định, trình cấp kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng, cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng đối tượng, mức hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Các đối tượng tham gia chống dịch đã hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được truy lĩnh phần tăng thêm (nếu có) tương ứng với mức phụ cấp quy định tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ kể từ ngày hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Chế độ đặc thù ban hành tạm thời tại Quyết định này được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; các chế độ khác không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2020 ( ngày Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Đức Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: