Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

22/04/2020

I. Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện:

Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của Đơn vị Điện lực tại công tơ điện của khách hàng.

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Áp dụng cho các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

- Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được giảm giá điện, tiền điện sẽ được áp dụng ngay từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

1.  Về việc Giảm giá điện:

- Khách hàng sản xuất và kinh doanh: giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT).

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% giá bán buôn cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Đối với giá bán buôn cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2. Về việc giảm tiền điện:

 Mức hỗ trợ giảm tiền điện được tính trên số tiền tính theo giá điện mà đối tượng được hưởng trên cơ sở các quy định hiện hành (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện là cơ sở phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

3. Các cơ sở phòng, chống dịch COVID-19 lập, xác nhận của UBND tỉnh hàng tháng cung cấp cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc để triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện.

II. Hướng dẫn thực hiện xác định cơ sở lưu trú du lịch:

Các cơ sở lưu trú du lịch cần cung cấp cho Điện lực sở tại 01 trong các giấy tờ sau: (i) Văn bản của Sở Thể thao văn hóa và Du lịch về kết quả kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch theo qui định tại Điều 29, Nghị định số 168/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ sở lưu trú du lịch; (ii) Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019.

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại tổng đài CSKH: 19006769 để được hỗ trợ.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: