Inforgraphic: Đối tượng nào được hỗ trợ và cơ quan nào thực hiện chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng?

22/04/2020

Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được ban hành đang làm ấm lòng người lao động. Thời điểm này, các địa phương trong cả nước đang khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng để triển khai việc hỗ trợ kịp thời. Vậy những nhóm đối tượng nào được thụ hưởng hỗ trợ và việc thống kê, chi trả khoản tiền hỗ trợ tới 20 triệu người trong quy định của Nghị quyết sẽ do các cơ quan nào thực hiện?

 

Các tin đã đưa ngày: