Khám chữa bệnh ở tỉnh khác có được bảo hiểm không?

29/10/2018

Chi tiết câu hỏi:

Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hỏi, nếu tôi khám bệnh tại các Bệnh viện tuyến huyện, Trung tâm y tế, Phòng khám đa khoa trong hoặc ngoài tỉnh khác thì có được thanh toán BHYT không? Nếu có thì tỷ lệ thế nào?

Nguyễn Thanh Đức

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí điều trị trong phạm vi mức hưởng trên thẻ BHYT khi: Đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc; Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp ông đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (thuộc bệnh viện tuyến tỉnh) sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc nhưng ông sẽ không được thanh toán khi đi khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã hoặc các trung tâm y tế có mô hình tổ chức là phòng khám đa khoa trừ trường hợp cấp cứu.

Các tin đã đưa ngày: