Hỏi đáp về cách tính thuế thu nhập cá nhân

31/10/2018

Chi tiết câu hỏi:

Hiện tại tôi (có đăng ký hộ kinh doanh cá thể, mã số thuế) đang có 1 căn nhà cho 1 công ty trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc thuê. Tổng tiền thuê nhà là 132tr/năm (11 tr/tháng) Tôi được biết quy định nộp thuế thu nhập cá nhân bắt đầu tính từ 100 tr/năm và số tiền phải nộp là 5% thu nhập. Tuy nhiên trong quá trình cho thuê tôi có tu sửa ngôi nhà: Sơn lại và thay bình lóng lạnh: tổng cộng là hết khoảng 45 tr (có các hóa đơn chứng từ chứng minh) Vậy thu nhập của tôi còn 87tr. Vậy tôi xin hỏi với thu nhập 87 tr tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa không?

Cục thuế tỉnh trả lời:

Tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm a2, a3, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, mức doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng chịu thuế, doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế suất trên doanh thu nêu rõ:

“Điều 4. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

1. Nguyên tắc áp dụng

...

b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.

...

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được xác định như sau:

...

a.2) Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

a.3) Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.”

Theo quy định trên đây, cá nhân cho thuê tài sản có tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản trên 100 triệu đồng/năm thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ để tính thuế là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế trên doanh thu. Doanh thu tính thuế đối với cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm cả thuế của số tiền bên thuê phải trả, chưa trừ bất kỳ khoản chi phí nào.

Theo nội dung phản ánh, kiến nghị của NNT thì doanh thu (Tổng tiền bên thuê nhà trả) là 132triệu đồng/năm. Do vậy, số thuế TNCN phải nộp được xác định trên toàn bộ doanh thu 132 triệu đồng, không được trừ đi khoản chi phí sửa chữa.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Hộ kinh doanh được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Các tin đã đưa ngày: