Dự thảo các đề án

15/05/2019

STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến

Tải về

1 Dự thảo Đề án tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. 15/5/2019
đến 14/6/2019

 

Các tin đã đưa ngày: