Năm 2019: Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu phấn đấu đưa 270 lao động xuất cảnh 11/01/2019

Năm 2018, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm...

Tam Dương có hơn 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài 08/01/2019

Công tác xuất khẩu lao động những năm qua đã trở thành một trong những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân ở Tam Dương.

Giải quyết việc làm năm 2018 vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 30/12/2018

Nhờ tăng cường nguồn lực đầu tư cho các cơ sở dạy nghề, làm tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh năm 2018 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác xuất khẩu lao động huyện Lập Thạch vượt 61% kế hoạch năm 30/12/2018

Theo báo cáo của Phòng Lao động, Thương binh Xã hội huyện Lập Thạch, năm 2018, toàn huyện đã giải quyết mới cho trên 3.560 lao động, vượt 18% kế hoạch năm...

Vĩnh Tường giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động 21/12/2018

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, để đạt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 2.855 lao động...

Tam Dương: Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo 17/12/2018

Những năm qua, cùng với thực hiện các chính sách thúc đẩy kinh tế phát triển, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Tam Dương còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo.

Giai đoạn 2019 – 2020, sẽ có trên 3.600 người được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 12/12/2018

Những năm qua, Vĩnh Phúc đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và đạt được kết quả quan trọng.

Cuối năm, doanh nghiệp lại lo tuyển và giữ chân người lao động 04/12/2018

Bước vào cao điểm sản xuất cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xoay xở nhiều cách nhưng vẫn chưa tuyển đủ lao động theo yêu cầu...

Mức cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động có thể lên đến 200 triệu đồng 28/11/2018

Quyết định số 23 của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 5/11/2018 thay thế Quyết định số 18 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh...

Chính sách tín dụng cho hộ mới thoát nghèo - đòn bẩy để thoát nghèo bền vững 26/11/2018

Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được triển khai từ năm 2015...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: