Xã Bồ Sao: Giảm 58 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn sau sắp xếp, tinh giản 13/10/2017

“Dù số người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách giảm đi, nhưng hiệu quả công việc tăng, thu nhập của cán bộ cơ sở được cải thiện, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó hơn với việc làng, việc xã” – ông Đinh Quang Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường khẳng định.

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH 03/10/2017

Sáng 3/10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 14, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025...

Yên Lạc sẽ tổ chức bầu các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố lần 2 vào ngày 6/10 tới 02/10/2017

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021...

Xã Cao Đại thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 29/09/2017

Năm 2017, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường thực hiện đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng là dồn thửa đổi ruộng và sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.

Huyện Yên Lạc: Nhiều chuyển biến tích cực từ thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 15/09/2017

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33 về triển khai thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

UBND huyện Lập Thạch: Quán triệt triển khai Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh 13/09/2017

Sáng 13/9/2017, UBND huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; Bí thư, chủ tịch UBND, trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy tại thị trấn Tứ Trưng 12/09/2017

Từ 13 chức danh tại khu dân cư nay còn 7 người hoạt động không chuyên trách; ở cấp thị trấn, từ 30 chức danh không chuyên trách, sau khi sắp xếp lại, địa phương chỉ còn 11 người.

Vĩnh Phúc: Quyết tâm cải cách mạnh mẽ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 24/08/2017

Đề án số 01 được Tỉnh ủy ban hành đã khẳng định quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tinh giản biên chế.

Huyện Vĩnh Tường: Điểm sáng trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 21/08/2017

Triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021...

Bình Xuyên tích cực thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 04/08/2017

Như các địa phương trong tỉnh, hiện nay, cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bình Xuyên đang tích cực triển khai từng bước nội dung Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: