Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nóng chuyện sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 06/07/2018

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm 128 đầu mối cơ quan, đơn vị. ..

Toàn tỉnh hoàn thành 87/111 nhiệm vụ thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03/07/2018

Chiều 2/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021...

Đến tháng 6/2018, Vĩnh Phúc giảm 140 đầu mối, tinh giản 1.515 biên chế 02/07/2018

Theo thống kê của Sở Nội vụ, đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã giảm được 140 đầu mối, trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 38 đầu mối...

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Yên Lạc 04/06/2018

Không chỉ là địa phương đầu tiên của Vĩnh Phúc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Yên Lạc còn là một trong những điểm sáng thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ.

Tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ – cách làm của Vĩnh Phúc 02/04/2018

Sau hơn một năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo...

Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy: Đổi mới, quyết liệt, chủ động và trách nhiệm 09/02/2018

Năm 2017, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai nhiều giải pháp, thể hiện quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tư pháp giảm 22 công chức, viên chức, lao động hợp đồng sau sắp xếp tổ chức bộ máy 31/01/2018

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ngành Tư pháp đã chủ động rà soát, sắp xếp, chuyển đổi một số đơn vị công ích sang đơn vị tư nhân, giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc.

Bàn Giản thực hiện hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 22/11/2017

Thời gian qua, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch đã tích cực thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Huyện Vĩnh Tường giảm 1.081 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố 20/11/2017

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau gần 1 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Đồng Ích phấn đấu để bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả sau sắp xếp, tinh giản 10/11/2017

Qua gần 1 năm triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: