Bình Xuyên làm tốt công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ 22/02/2019

Sau 2 năm tích cực triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Bình Xuyên đã tiến hành hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ của 12 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, trường học.

Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 29/12/2018

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo các, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 21/11/2018

Sáng 21/11, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh

Hơn 550 công chức, viên chức và lao động hợp đồng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh 15/11/2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết 31, từ tháng 11/2017 – 11/2018, toàn tỉnh đã có 37 cơ quan, đơn vị đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng cho 552...

Sắp xếp lại các Hội đặc thù: Cần làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận 24/10/2018

Sắp xếp lại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh là một nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021.

Bước chuyển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 13/09/2018

Những năm qua, sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới trong tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, theo đó thi tuyển được xem như là bước đi đúng đắn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Giai đoạn 2018-2020, huyện Yên Lạc sẽ sáp nhập 8 trường học 16/08/2018

Cùng với nỗ lực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019, ngành Giáo dục huyện Yên Lạc đang tích cực triển khai, thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Cần tạo sự đồng thuận trong sáp nhập thôn, tổ dân phố 16/08/2018

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: