Sắp xếp lại các Hội đặc thù: Cần làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận 24/10/2018

Sắp xếp lại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh là một nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021.

Bước chuyển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 13/09/2018

Những năm qua, sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới trong tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, theo đó thi tuyển được xem như là bước đi đúng đắn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Giai đoạn 2018-2020, huyện Yên Lạc sẽ sáp nhập 8 trường học 16/08/2018

Cùng với nỗ lực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019, ngành Giáo dục huyện Yên Lạc đang tích cực triển khai, thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Cần tạo sự đồng thuận trong sáp nhập thôn, tổ dân phố 16/08/2018

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội...

Yên Lạc sẽ sát nhập, hợp nhất một số trường trên địa bàn cùng xã 09/08/2018

Huyện Yên Lạc đang tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án sắp xếp bộ máy tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 01/08/2018

Sáng 1/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án tổ chức lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nóng chuyện sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 06/07/2018

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm 128 đầu mối cơ quan, đơn vị. ..

Toàn tỉnh hoàn thành 87/111 nhiệm vụ thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03/07/2018

Chiều 2/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021...

Đến tháng 6/2018, Vĩnh Phúc giảm 140 đầu mối, tinh giản 1.515 biên chế 02/07/2018

Theo thống kê của Sở Nội vụ, đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã giảm được 140 đầu mối, trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 38 đầu mối...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: