Điều động, luân chuyển cán bộ: Cơ hội để cán bộ rèn luyện, trưởng thành 15/05/2019

Những năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, góp phần đào tạo, rèn luyện cán bộ, giúp cán bộ có cơ hội trưởng thành.

Sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc 09/05/2019

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vĩnh Phúc có 259 thôn, tổ dân phố phải sáp nhập theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ 04/05/2019

Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ bổ sung một số điều của Thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ...

Bình Xuyên làm tốt công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ 22/02/2019

Sau 2 năm tích cực triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Bình Xuyên đã tiến hành hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ của 12 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, trường học.

Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 29/12/2018

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo các, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 21/11/2018

Sáng 21/11, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh

Hơn 550 công chức, viên chức và lao động hợp đồng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh 15/11/2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết 31, từ tháng 11/2017 – 11/2018, toàn tỉnh đã có 37 cơ quan, đơn vị đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng cho 552...

Sắp xếp lại các Hội đặc thù: Cần làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận 24/10/2018

Sắp xếp lại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh là một nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021.

Bước chuyển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 13/09/2018

Những năm qua, sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới trong tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, theo đó thi tuyển được xem như là bước đi đúng đắn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: