Tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ – cách làm của Vĩnh Phúc 02/04/2018

Sau hơn một năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo...

Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy: Đổi mới, quyết liệt, chủ động và trách nhiệm 09/02/2018

Năm 2017, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai nhiều giải pháp, thể hiện quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tư pháp giảm 22 công chức, viên chức, lao động hợp đồng sau sắp xếp tổ chức bộ máy 31/01/2018

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ngành Tư pháp đã chủ động rà soát, sắp xếp, chuyển đổi một số đơn vị công ích sang đơn vị tư nhân, giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc.

Bàn Giản thực hiện hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 22/11/2017

Thời gian qua, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch đã tích cực thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Huyện Vĩnh Tường giảm 1.081 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố 20/11/2017

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau gần 1 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Đồng Ích phấn đấu để bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả sau sắp xếp, tinh giản 10/11/2017

Qua gần 1 năm triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020...

Vĩnh Phúc thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ CNH-HĐH đất nước 09/11/2017

Chúng tôi về huyện Bình Xuyên – địa phương dẫn đầu tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và cũng là điểm sáng của Vĩnh Phúc trong thực hiện Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh 08/11/2017

Ngày 8/11, 3 đoàn công tác liên ngành của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng...

Huyện Tam Đảo giảm được 759 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn 07/11/2017

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thời điểm này, huyện Tam Đảo đang tích cực tập trung thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 07/11/2017

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: