Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2013

04/10/2013

            1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

            a) Sản xuất Nông nghiệp

+Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo trồng được 33.443,9 ha cây hàng năm, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2012. Trong tổng số, diện tích lúa là 28.131 ha, đạt 97,41% kế hoạch vụ và giảm 0,44% so với cùng kỳ năm 2012; ngô đạt 1.563 ha, tăng 4,90%; cây lấy củ có chất bột đạt 237 ha, giảm 3,78%; rau các loại đạt 1.688,9 ha, tăng 6,43%...Vụ mùa năm nay diễn ra trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp, đầu vụ thời tiết rất thuận lợi cho cây trồng phát triển, tuy nhiên đầu tháng Tám khi cây lúa sắp trỗ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 và số 6, tiếp đến ngày 4 đến ngày 6 tháng Chín tiếp tục có mưa kéo dài liên tục đã làm ngập, đổ nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Dự kiến, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu vụ mùa như sau: lúa đạt 46,80 tạ/ha, bằng 88,30% kế hoạch vụ và tăng 14,68% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 131.643 tấn, tăng 14,16%; ngô đạt 42,23 tạ/ha, tăng 44,27%, sản lượng đạt 6.603 tấn, tăng 51,35%; khoai lang đạt 76,45 tạ/ha, tăng 25,29%, sản lượng đạt 1.624,5 tấn, tăng 27,63%; rau các loại đạt 171,23 tạ/ha, tăng 37,36%, sản lượng đạt 28.920 tấn, tăng 46,19% so với cùng kỳ... Năng suất, sản lượng cây trồng vụ mùa năm nay đều cao hơn năm trước chủ yếu là do vụ mùa 2012 mưa to kéo dài làm mất trắng nhiều diện tích cây trồng.

+ Chăn nuôi: Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra những dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh. Tuy nhiên, một số bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm như tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; hội chứng tiêu chảy ở vật nuôi; Niu cát xơn, tụ huyết trùng, Gumbôrô, thương hàn, dịch tả vịt…vẫn xảy ra lẻ tẻ. Số lượng vật nuôi mắc ít, được xử lý kịp thời nên không tạo thành ổ dịch.

Căn cứ vào kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2013 và nhận định về xu hướng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến 01/10/2013, trên địa bàn tỉnh có 21.155 con trâu, giảm 1,31% so với thời điểm 01/10/2012; 93.314 con bò, giảm 0,80%, trong đó có 2.730 con bò sữa, tăng 8,42%, tập trung ở Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, Yên Lạc, Lập Thạch; 490.130 con lợn (không tính lợn sữa), tăng 2,09%; 8.600 ngàn con gia cầm, tăng 0,39% so với thời điểm 01/10/2012. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng chín tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt 72.250 tấn tăng 2,79% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 51.452  tấn, tăng 3,25% so với cùng kỳ.

            b. Sản xuất lâm nghiệp

Dự kiến, chín tháng đầu năm 2013 các đơn vị có sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng mới được 844 ha rừng tập trung, đạt 80,30% kế hoạch năm và tăng 1,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, rừng sản xuất đạt 830 ha, rừng đặc dụng 14 ha. Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc bộ, Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch do đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng, khảo sát thực địa, ­­ươm cây giống, nên khi thời tiết có mưa các đơn vị đã tập trung lực lượng trồng rừng và đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2013. Diện tích rừng được chăm sóc 592 ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 37,42% so với cùng kỳ, do năm 2013 các đơn vị được giao kế hoạch chăm sóc rừng giảm. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 9.522 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 68,53% so cùng kỳ.

            c. Sản xuất thuỷ sản

Dự kiến đến hết tháng Chín, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 6.990 ha, đạt 99,66% kế hoạch năm và tăng 0,10% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là nuôi cá và ươm giống thuỷ sản. Một số hộ nuôi trồng giống thuỷ sản khác có giá trị cao như: Ba ba, ếch và cá sấu, tuy nhiên số lượng nuôi trồng ít và nhỏ. Đầu tháng Tám xảy ra cơn bão số 5 và số 6 gây mưa to, đầu tháng Chín tiếp tục có mưa kéo dài trong 3 ngày đã làm nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập tràn, trong đó các huyện bị ảnh hưởng nhiều: Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường,... Các hộ nuôi trồng thủy sản đã tích cực khắc phục hậu quả để hạn chế thiệt hại. Sản lượng thuỷ sản chín tháng đầu năm dự kiến đạt 12.948 tấn, tăng 5,37% so với cùng kỳ. Trong đó, cá 11.926 tấn, tôm 65 tấn, thuỷ sản khác 957 tấn. Thuỷ sản nuôi trồng ngày càng phong phú và đa dạng về chủng loại đã giúp cho ngành thuỷ sản nâng cao được giá trị cũng như đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Sản xuất thuỷ sản tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh, công tác khuyến ngư được đầu tư và triển khai tích cực. Chi cục Thuỷ sản triển khai mô hình nuôi các Rô phi đơn tính đường nghiệp và cá Chép lai với 40 ha ở cả 9 huyện, thành, thị; Trung tâm giống thủy sản cấp I triển khai mô hình nuôi cá Chép lai 4 ha ở Lập Thạch, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, các mô hình hiện nay phát triển tốt.

            2. Sản xuất Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng Chín tăng 3,18% so với tháng trước và tăng 21,46% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp I, chỉ số phát triển tháng Chín tăng giảm tương ứng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước là: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,15% và tăng 96,97%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,20% và tăng 21,24%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 0,61% và tăng 11,89%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 2,05% so tháng trước và tăng 34,94% so cùng kỳ.

Tính chung chín tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 21,63% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 94,36%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,21%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 16,52%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 14,59% so cùng kỳ. Các ngành có chỉ số sản xuất tám tháng tăng cao so với cùng kỳ là: ngành dệt tăng 190,67%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử tăng 112,04%; ngành công nghiệp khai khoáng khác tăng 94,36%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 44,89%; ngành sản xuất trang phục tăng 25,39%. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng khá là: ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 19,75%; ngành sản xuất tập trung và phân phối điện, nước tăng 16,52%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải tăng 14,59%.

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tám tháng đầu năm 2013 tăng 26,37% so cùng kỳ, trong đó các ngành có chỉ số tiêu thụ sản phẩm tăng cao là: ngành dệt tăng 94,63%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 45,70%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 16,35%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 19,22%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ sản phẩm tám tháng đầu năm tăng thấp là: ngành sản xuất trang phục tăng 10,60%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 0,80%.

            3. Đầu tư - Xây dựng

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: Chín tháng đầu năm dự kiến đạt 10.117 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 3.215 tỷ đồng; vốn ngoài Nhà nước 6.844 tỷ đồng, trong đó vốn của các tổ chức doanh nghiệp đạt 791 tỷ đồng, vốn đầu tư của dân cư đạt 6.053 tỷ đồng...

4. Tài chính, tín dụng

Tám tháng đầu năm 2013, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả cao, dự kiến đạt 12.198 tỷ đồng, bằng 75,42% dự toán năm. Trong tổng số, thu nội địa đạt 9.966 tỷ đồng, bằng 83,87% dự toán năm, trong đó thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8.462 tỷ đồng, chiếm 84,91% số thu nội địa và chiếm 69,38% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Nguyên nhân thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ là do tình hình tiêu thụ ô tô trong những tháng qua đạt tương đối cao, trong đó cơ cấu tiêu thụ xe có số thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tỷ trọng cao, bên cạnh đó công tác thanh tra kiểm tra, truy thu thuế được triển khai quyết liệt. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của tỉnh, dự kiến tám tháng đầu năm tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.778 tỷ đồng, đạt 81,54% so dự toán năm 2013.

            5. Thương mại, dịch vụ và giá cả

            a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ chín tháng đầu năm dự kiến đạt 22.652 tỷ, tăng 16,14 % so cùng kỳ năm 2012. Trong đó kinh tế nhà nước 58,2 tỷ đồng, bằng 41,27%; kinh tế cá thể 15.472 tỷ, tăng 16,79%; kinh tế tư nhân 6.648 tỷ, tăng 15,41%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 448 tỷ tăng 38,17%. Phân theo ngành kinh tế: kinh doanh thương nghiệp đạt 20.010 tỷ đồng, chiếm 88,34% tổng mức và tăng 22,5%; khách sạn nhà hàng đạt 2.119 tỷ đồng, chiếm 9,35% và giảm 19,57%; dịch vụ đạt 518,9 tỷ đồng, chiếm 2,29% và giảm 2,38%; du lịch đạt 4,19 tỷ đồng, chiếm 0,02% và tăng 1,12 lần so cùng kỳ.

            b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chín tháng đầu năm dự kiến đạt 1.217.525 ngàn USD, tăng 6,65% so với cùng kỳ năm trư­ớc. Trong đó kinh tế Nhà nước ước 2.133 ngàn USD, bằng 77,93%; kinh tế tư nhân 130.150,5 ngàn USD, tăng 1,49 lần; kinh tế có vốn ĐTNN 1.085.241 ngàn USD, giảm 0,11% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu chủ yếu trong chín tháng đầu năm là các nguyên vật liệu để gia công sản xuất như: linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, vải may mặc, hàng điện tử và nguyên phụ liệu sản xuất tân dược.

c. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tổng doanh thu dịch vụ vận tải chín tháng đầu năm dự kiến đạt 1.778,7 tỷ đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ. Trong đó, vận hành khách đạt 420,8 tỷ đồng, tăng 6,05%; vận tải hàng hoá đạt 1.354,5 tỷ đồng, tăng 5,37%.

            6. Một số vấn đề xã hội

a. Giáo dục và đào tạo

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2013-2014, toàn tỉnh có hơn 287.300 học sinh đến trường, bao gồm cả học sinh bổ túc văn hoá, bổ túc và học nghề, cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Trong đó, số ra nhà trẻ hơn 21.128 cháu, đạt 43,2%; lớp mẫu giáo 5 tuổi có hơn 17.860 cháu, đạt 98,2%; bậc tiểu học là hơn 83.000 học sinh, tăng gần 5.000 học sinh so với năm học 2012-2013; riêng số học sinh 6 tuổi ra lớp 1 là 19.819 học sinh, đạt 99,95% học sinh trong độ tuổi; bậc THCS là gần 60.000 học sinh; bậc THPT là hơn 35.000 học sinh.

            b. Y tế

            Công tác y tế dự phòng được triển khai tích cực và chủ động. Trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác tiêm chủng được thực hiện đảm bảo an toàn theo đúng quy định về sử dụng vắcxin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị, đã tổ chức tiêm phòng đầy đủ 8 loại vắc-xin đạt 70% kế hoạch. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn khoảng 11,9%. Tỷ lệ cán bộ y tế công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt 7,65 cán bộ/trạm, số xã có bác sỹ đạt 80% với 125 bác sỹ.

c. Các hoạt động văn hoá và thể thao

Hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng các ngày lễ lớn được tổ chức rộng rãi, thu thút được đông đảo nhân dân tham gia. Chỉ đạo một số đơn vị tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ IV. Thể thao thành tích cao tiếp tục được đẩy mạnh, tỉnh đã cử 16 vận động viên xuất sắc tham gia các đội tuyển quốc gia, tham gia 12 giải thể thao toàn quốc và giành 25 huy chương các loại.  

Lĩnh vực phát thanh truyền hình, xuất bản các ấn phẩm được quan tâm, cải thiện cả về hình thức và nội dung đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và góp phần nâng cao dân trí. Đặc biệt từ 01/01/2013 Vĩnh Phúc đã đưa vào sử dụng hệ thống phát sóng kênh Truyền hình Vĩnh Phúc trên vệ tinh Vinasat 2.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày: