Xã Tam Hồng đạt thêm 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

10/05/2013

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực huy động các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời, chọn 4 tiêu chí có khả năng hoàn thành nhanh để triển khai thực hiện trong năm 2012. Đó là các tiêu chí về hệ thống chính trị, cơ cấu lao động, nhà ở dân cư và chợ nông thôn.

Tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch đẹp đường làng, ngõ xóm

Hơn 1 năm qua, toàn xã đã huy động gần 82 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó có 51 tỷ đồng do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng chục triệu đồng cho việc xây dựng, chỉnh trang lại đường làng ngõ xóm. Đặc biệt, xã vận động tổ chức công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam tài trợ kinh phí 8,7 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Lâm và thôn Trại Lớn, xây dựng trạm y tế và nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ. Năm 2012, toàn xã có thêm 42 nhà ở dân cư được nâng cấp, chỉnh trang đạt chuẩn, nâng tỷ lệ nhà đạt chuẩn lên 95%. Hiện 95% số lao động địa phương có việc làm thường xuyên, bình quân thu nhập đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 25% số lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Với việc đầu tư trên 7,5 tỷ đồng nâng cấp chợ Lầm đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, đến cuối năm 2012, xã đã hoàn thành thêm 4 tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Năm 2013, Tam Hồng tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung hoàn thành thêm 3 tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí về hộ nghèo; phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2014.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: