Tóm tắt tiểu sử Đại biểu Quốc hội khoá XI tỉnh Vĩnh Phúc

04/05/2006

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XI TỈNH VĨNH PHÚC

 

       

 

Họ và tên khai sinh: Trịnh Đình Dũng
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Trịnh Đình Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25-8-1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị - Trên đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ngày vào Đảng: 04-7-1984

 

Ông Trịnh Đình Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Trì
Tỉnh ủy viên
Bí thư Huyện ủy Tam Đảo
P.Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
 

 

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Trì
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Nguyễn Văn Trì
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01-9-1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Cử nhân chính trị, cử nhân Kinh tế - Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Nơi làm việc: HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày vào Đảng: 16-8-1983

 

Ông Phùng Quang Thanh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

Họ và tên khai sinh: Phùng Quang Thanh
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Phùng Quang Thanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02-02-1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Khu TT K80C, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ học vấn: Cao cấp Quân Sự (Đại Học KHQS) - Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng
Nơi làm việc: Bộ Tổng tham mưu
Ngày vào Đảng: 11-6-1968, ngày chính thức: 11-6-1969

 

 

 

Ông Trần Huy Hanh
Ủy viên Thường vụ BCH
TW Hội Cựu chiến Binh
Việt Nam
 

 

 

Họ và tên khai sinh: Trần Huy Hanh
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Trần Hanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29-11-1932
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Làng Tức Mặc, Xã Lộc Vương, huyện Mỹ Lộc, Nam Định
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số 58 Phố Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ học vấn: 10-10 - Dưới đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường vụ BCH TW Hội Cựu chiến Binh Việt Nam
Nơi làm việc: TW Hội Cựu chiến Binh Việt Nam, 34 Lý Nam Đế, Q. Ba Đình, Hà Nội
Ngày vào Đảng: 15-03-1950, Ngày chính thức: 10-9-1950

                                                                  

 

Ông Nguyễn Xuân Thiết
Uỷ viên chuyên trách
UB Kinh tế Ngân sách
của Quốc Hội

 

 

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Xuân Thiết
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Nguyễn Xuân Thiết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30-8-1946
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Xã Đồng Thình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên chuyên trách UB Kinh tế Ngân sách của Quốc Hội
Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội
Ngày vào Đảng: 7-12-1977         Ngày chính thực: 7-12-1978  

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Loan

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Loan
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10-10-1950
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Cử nhân luật, cử nhân chính trị - Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ:
Nơi làm việc:
Ngày vào Đảng: 19-05-1971

 

 

 

Bà Diệp Thị Thu Huyền

Họ và tên khai sinh: Diệp Thị Thu Huyền
Khóa: XI
Họ và tên thường gọi: Diệp Thị Thu Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19-8-1976
Dân tộc: Sán Dìu
Tôn giáo: Không có
Quê quán: Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên
Nơi làm việc: Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày vào Đảng:

 

Các tin đã đưa ngày: