Tóm tắt tiểu sử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc

01/07/2007

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XII TỈNH VĨNH PHÚC

 

       

 

-Họ và tên khai sinh: TRỊNH ĐÌNH DŨNG                   

 -Họ và tên thường gọi:    TRỊNH ĐÌNH DŨNG

 -Sinh ngày: 25 tháng 8 năm 1956.

 -Quê quán: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 164 đường Mê Linh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Dân tộc: Kinh.                  Tôn giáo: Không.

 -Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế.

 -Trình độ lý luận: Cử nhân chính trị.

 -Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư xây dựng.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng            

- Nơi làm việc: Bộ Xây dựng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 07/8/1984.     

 


 

 

 

 


 

 

-Họ và tên khai sinh:  HOÀNG VĂN TOÀN                   

 -Họ và tên thường gọi:    HOÀNG VĂN TOÀN

 -Sinh ngày : 12 tháng 12 năm 1961

 -Quê quán: Xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 40 Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh  Phúc.

 -Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo: Không.

 -Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/7/1992         

 

 

 

-Họ và tên khai sinh:       NGÔ VĂN DỤ                   

 

 

 -Họ và tên thường gọi:    NGÔ VĂN DỤ

 -Sinh ngày : 21 tháng 1 2 năm 1947 .

 -Quê quán: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Nơi cư trú (nơi ở hiện nay) : Nhà B 1 - số 261- phường Thụy   Khuê -Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

 -Dân tộc: Kinh          Tôn giáo: Không.

 -Trình độ học vấn: Đại học.

 -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Thống kê

 -Trình độ lý luận: Cao cấp Chính trị.

 -Nghề nghiệp, chức vụ: UV BCT - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng

 -Nơi làm việc: UBKT Trung ương Đảng

 -Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/3/1969. 

 

 

 

 

 

 

-Họ và tên khai sinh:       TRẦN HANH                   

 -Họ và tên thường gọi:    TRẦN HUY HANH

 -Sinh ngày: 29 tháng 11 năm 1932.

 -Quê quán: Làng Tức Mạc, phường Lộc Vượng,  Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 -Nơi Cư trú (nơi ở hiện nay) : Số 58 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

 -Dân tộc: Kinh          Tôn giáo: Không.

 -Trình độ học vấn: Cao cấp Quân sự Học viện Vô Lô Si Lốp (Liên Xô)

 Cao cấp lý luận Chính trị Học viện Chính trị Quốc gia – Hồ Chí Minh.

-Trình độ chuyên môn : Phi công tiêm kích chiến đấu.

-Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

-Nơi làm việc: Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (34 Lý Nam Đế - Hà Nội)

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/3/1950 

                                                                  

 

 

 

 

-Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN THUYẾT           

 -Họ và tên thường gọi:    NGUYỄN XUÂN THUYẾT

 -Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1955.

 -Quê quán: Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số nhà 165 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Dân tộc: Kinh         Tôn giáo: Không.

 -Trình độ học vấn: Đại học.

 -Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1978.    

 

 

 

 

 -Họ và tên khai sinh:       LÊ THỊ NGUYỆT                   

 -Họ và tên thường gọi:    LÊ THỊ NGUYỆT

 -Sinh ngày: 02 tháng 6 năm 1963.

 -Quê quán: Xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 29 phố Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 -Dân tộc: Kinh        Tôn giáo: Không.

 -Trình độ học vấn: Đại học.

 -Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.

 -Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị.

- Nghề nghiệp: Cán bộ; Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh.

- Nơi làm việc: UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1985.       

 

 

 

 

-Họ và tên khai sinh: LƯU THỊ CHI LAN                   

-Họ và tên thường gọi: LƯU THỊ CHI LAN 

-Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1980.

-Quê quán: Xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Thôn Đình Tre, xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Dân tộc: Sán Dìu                      Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn.

- Nghề nghiệp: Dạy học; Chức vụ: Giáo viên.

- Nơi làm việc: Trường Trung học cơ sở Thái Hoà, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Các tin đã đưa ngày: