Tóm tắt tiểu sử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc

12/08/2011

  

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THẾ TRƯỜNG 

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thế Trường 

- Sinh ngày: 1/4/1960 

- Quê quán: xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 6 Chu Văn An, phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ học vấn: Tiến sỹ 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Kỹ sư đô thị, cử nhân Luật, Cử nhân chính trị 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 - Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- Ngày vào Đảng: 4/10/1988 

- Họ và tên khai sinh: HỒ THỊ THỦY 

- Họ và tên thường gọi: Hồ Thị Thủy 

- Sinh ngày: 30/10/1962 

- Quê quán: xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 125 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Dân tộc: Kinh 

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ học vấn: Đại học 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa, Cử nhân chính trị 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH. 

- Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

- Ngày vào Đảng: 25/11/1996


 

 

- Họ và tên khai sinh: NGÔ VĂN DỤ                 

 - Họ và tên thường gọi: Ngô Văn Dụ

 - Sinh ngày : 21 tháng 1 2 năm 1947.

 - Quê quán: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.

 - Nơi cư trú (nơi ở hiện nay) : Nhà B 1 - số 261- phường Thụy   Khuê -Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

 - Dân tộc: Kinh          Tôn giáo: Không.

 - Trình độ học vấn: Đại học.

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Thống kê

 - Trình độ lý luận: Cao cấp Chính trị.

 - Nghề nghiệp, chức vụ: UV BCT - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng

 - Nơi làm việc: UBKT Trung ương Đảng

 - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/3/1969. 

 
 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ NGUYỆT

- Họ và tên thường gọi: Lê Thị Nguyệt

 Sinh ngày: 2/6/1963

- Quê quán: xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 29 Chu Văn An, phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội.

- Nơi làm việc: Ủy ban Các vấn đề xã hội - Quốc hội Việt Nam

- Ngày vào Đảng: 3/2/1985 

 
 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN HỒNG HÀ

- Họ và tên thường gọi: Trần Hồng Hà

Sinh ngày: 2/8/1966

- Quê quán: xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 48, phố Lê Duẩn, phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 - Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, cử nhân chính trị

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Ngày vào Đảng: 9/12/1994

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC BẢO

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

- Sinh ngày: 01/9/1959

- Quê quán: Xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): P201 nhà Tập thể phố Hàng Than, Q.Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Dân tộc: Kinh         

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

-Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc

-Trình độ lý luận: Cao cấp Chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ống thép Việt Đức

- Nơi làm việc: Công ty cổ phần ống thép Việt Đức

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: