Tóm tắt tiểu sử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc

23/07/2020

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: HOÀNG THỊ THÚY LAN
- Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ THÚY LAN
- Họ và tên thường gọi: Hoàng Thị Thúy Lan
- Sinh ngày: 06/5/1966
- Quê quán: phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 39, phố Chiền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
- Ngày vào Đảng: 17/6/1995

  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: TRẦN VĂN TIẾN
- Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN TIẾN
- Họ và tên thường gọi: Trần Văn Tiến
- Sinh ngày: 05/5/1962 
- Quê quán: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 7, ngõ 5, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành xây dựng và công nghiệp 
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 4/2020 kiêm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương
- Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- Ngày vào Đảng: 28/7/1993

  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: TRẦN HỒNG HÀ
- Họ và tên khai sinh: TRẦN HỒNG HÀ
- Họ và tên thường gọi: Trần Hồng Hà
- Sinh ngày: 2/8/1966
- Quê quán: xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): số 48, phố Lê Duẩn, phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ luật
- Trình độ chuyên môn: Đại học luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực, Ủy ban pháp luật của Quốc hội
- Nơi làm việc: Ủy ban pháp luật của Quốc hội Việt Nam
- Ngày vào Đảng: 9/12/1994

 
 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: LƯU ĐỨC LONG
- Họ và tên khai sinh: LƯU ĐỨC LONG
- Họ và tên thường gọi: Lưu Đức Long
- Sinh ngày: 23/5/1963
- Quê quán: xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
- Trình độ chuyên môn: Đại học y Hà Nội
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nơi làm việc: Huyện ủy Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Ngày vào Đảng: 29/9/1997

  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: LÊ THỊ NGUYỆT
- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ NGUYỆT
- Họ và tên thường gọi: Lê Thị Nguyệt
- Sinh ngày: 2/6/1963
- Quê quán: xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): phòng 1102, nhà khách Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Dân tộ
c: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ chính trị chuyên ngành Xây dựng Đảng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Nơi làm việc: Ủy ban Các vấn đề xã hội - Quốc hội Việt Nam
- Ngày vào Đảng: 3/2/1985

  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: PHÙNG THỊ THƯỜNG
- Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ THƯỜNG
- Họ và tên thường gọi: Phùng Thị Thường
- Sinh ngày: 04/8/1985
- Quê quán: thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi cứ trú (chỗ ở hiện nay): Tổ dân phố Trại Giao, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
-
Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động
- Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: