Giới thiệu chung

06/05/2013

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH PHÚC

 

Trụ sở
Địa chỉ:số 9 Đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3862544 - Fax: (0211).3862544 - Email:
sogtvt@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: 

Giám đốc: Hoàng Văn Minh 

 Điện thoại: 0211.3843084    

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Giao thông vận tải.

Kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Vĩnh Phúc.

 
Phó Giám đốc Thường trực: Đào Văn Minh

 Điện thoại: 0211.3862697   

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Văn Phòng, Vận tải.

Phó Giám đốc: Dương Thế Quyền

 Điện thoại: 0211.3843084 

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ bản, Khoa học kỹ thuật ngành.

Phó Giám đốc: Hoàng Long Biên

 Điện thoại: 0211.3847559

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác:  Quản lý phương tiện, Đào tạo và sát hạch cấp phép lái xe.


 


 

Các tin đã đưa ngày: