Giới thiệu chung

16/06/2014

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862523 - Fax: 0211.3862523

Email: soldtbxh@vinhphuc.gov.vn

  
LÃNH ĐẠO SỞ

Giám đốc: Nguyễn Quốc Dũng
Điện thoại: 0211.3840016
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Thi đua khen thưởng, Văn phòng và các lĩnh vực Thanh tra chung của ngành;
Trực tiếp theo dõi: trường Cao đẳng nghề Việt - Đức.


Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiền
Điện thoại: 0211.3862.524
Lĩnh vực phụ trách: Lao động, Việc làm, Bảo hiểm xã hội, Tiền lương, Tiền công; An toàn vệ sinh lao động; Dạy nghề; Pháp chế và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công;
Trực tiếp theo dõi: Trung tâm Giới thiệu việc làm, các trung tâm dạy nghề cấp huyện; Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Đức Vĩnh Phúc.

 

Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Luyến
Điện thoại: 0211.3843255
Lĩnh vực phụ trách: Chương trình giảm nghèo, Bảo trợ xã hội, Cứu trợ xã hội, Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần; Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công;
Trực tiếp theo dõi: Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần và Quỹ Bảo trợ xã hội.

 

Phó Giám đốc: Lê Xuân Thều
Điện thoại: 0211.3860419

Lĩnh vực phụ trách: Chính sách ưu đãi người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội và Công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công;
Trực tiếp theo dõi: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo

Phó Giám đốc: Trần Việt Cường 
Điện thoại: 0211.3860878
Lĩnh vực phụ trách: <Đang cập nhật>

Các tin đã đưa ngày: