Giới thiệu chung

25/05/2015

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH PHÚC  

Trụ sở
Địa chỉ:
Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
0211.3862502 - Fax: 0211.3862502 - Email:
sotc@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH:

Giám đốc: Trần Văn Vinh
Điện thoại: 0211.3844831

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Sở
Trực tiếp phụ trách: Kế hoạch ngân sách, Hành chính sự nghiệp.
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: Vĩnh Yên

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh
Điện thoại: 0211.3862703

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính doanh nghiệp, Thanh tra và Quỹ phát triển đất;
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô.
 

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Nhiệm
Điện thoại: 0211.3862.925

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý giá, Pháp chế
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0211.3728.818

Lĩnh vực phụ trách: Đầu tư XDCB, Văn phòng, Trung tâm Tin học.
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: thị xã Phúc Yên, huyện Yên Lạc

Các tin đã đưa ngày: