Phòng Y tế huyện, thành, thị

04/03/2015

1. Phòng Y tế thành phố Vĩnh Yên

Điện thoại: 0211.3.720706
Trưởng phòng: Kiều Thiết Thụ

2. Phòng Y tế thị xã Phúc Yên

Điện thoại: 0211.3875.635
Trưởng phòng: Tô Mạnh Cường

3. Phòng Y tế huyện Vĩnh Tường

Điện thoại: 0211.3818581
Trưởng phòng: Nguyễn Đắc Hợi

4. Phòng Y tế huyện Yên Lạc

Điện thoại: 0211.3812.035

5. Phòng Y tế huyện Tam Dương

Điện thoại: 0211.3897.692
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ánh 

6. Phòng Y tế huyện Lập Thạch

Điện thoại:0211.3893072
Trưởng phòng: Trần Mạnh Dũng 

7. Phòng Y tế huyện Sông Lô

Điện thoại: 0211.363.8446
Trưởng phòng: Lê Văn Xuân 

8. Phòng Y tế huyện Bình Xuyên

Điện thoại:
Trưởng phòng: Bùi Quag Đạo

9. Phòng Y tế huyện Tam Đảo

Điện thoại: 0211.389.6930
Trưởng phòng: Trần Xuân Định

 

 

Các tin đã đưa ngày: