Các Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế huyện/thị

24/09/2014

I. TRUNG TÂM Y TẾ:

 

1. Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3711.389

Giám đốc: Kiều Đức Yên

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

2. Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3854.772

Giám đốc: Nguyễn Xuân Hiền
Điện thoại: 0211.3873266

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Trung

3. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 0211.3823.584

Giám đốc: Lê Thế Thuật

Phó Giám đốc: Lê Quang Khởi

Phó Giám đốc: Cao Xuân Dương

4. Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3852.791

Giám đốc: Nguyễn Trung Long

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Long

5. Trung tâm Y tế huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3897.588

Giám đốc: Nguyễn Đức Cảnh

Phó Giám đốc: Lê Thị Thu Thủy

Phó Giám đốc: Hà Minh Giám

6. Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3539.558

Giám đốc: Viên Văn Sáu

Phó Giám đốc: Hồ Sỹ Toàn

7. Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3899.442

Giám đốc: Lê Văn Tuấn

Phó Giám đốc: Doãn Đức Toàn

8. Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830.591

Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Long

9. Trung tâm Y tế huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.3638.228

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thủy

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn An

II. CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN/THỊ

1. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861.271

Giám đốc: Lê Văn Châu

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sứ

2. Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3875.292

Giám đốc: Nguyễn Khắc Lập

Phó Giám đốc: Dương Văn Thức 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 0211.3839150

Giám đốc: Trương Bá Biên

Phó Giám đốc: Nguyễn Đắc Hợi

Phó Giám đốc: Lương Xuân Bảo

4. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3836468

Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Minh

5. Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3833023

Giám đốc: Lâm Văn Sáu 

Phó Giám đốc: Lăng Văn Tiến

6. Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.330132

Giám đốc: Dương Văn Hải

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

Phó Giám đốc: Hà Thị Tâm

Phó Giám đốc: Trương Trung Văn

7. Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.3636704

Giám đốc: Phan Kim Trọng  

Phó Giám đốc: Đào Thanh Sơn

Phó Giám đốc: Hồ Hồng Quang

8. Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3866.003

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng  

Phó Giám đốc: Trần Văn Huấn

9. Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.223710.1159

Giám đốc: Trần Hoài Nam

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Cường

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: