Phòng Y tế huyện, thành, thị

21/10/2015

1. Phòng Y tế thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3.720706
Trưởng phòng: Kiều Thiết Thụ

 

2. Phòng Y tế thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3875.635
Trưởng phòng: Tô Mạnh Cường

 

3. Phòng Y tế huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 0211.3818581
Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thành

 

4. Phòng Y tế huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3812.035
Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm

 

5. Phòng Y tế huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3897.692
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toàn

 

6. Phòng Y tế huyện Lập Thạch
Điện thoại:0211.3893072
Trưởng phòng: Trần Mạnh Dũng

 

7. Phòng Y tế huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.363.8446
Trưởng phòng: Lê Văn Xuân

 

8. Phòng Y tế huyện Bình Xuyên
Trưởng phòng: Bùi Ngọc Đạo

 

9. Phòng Y tế huyện Tam Đảo

Điện thoại: 0211.389.6930

 

 

Các tin đã đưa ngày: