Các Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế huyện/thị

23/05/2013
I. TRUNG TÂM Y TẾ:
 
1. Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3711.389

Giám đốc: Kiều Đức Yên
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng
 
2. Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3854.772

Giám đốc: Nguyễn Xuân Hiền
Điện thoại: 0211.3873266

3. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 0211.3823.584

Giám đốc: Lê Thế Thuật
Phó Giám đốc: Lê Quang Khởi
Phó Giám đốc: Cao Xuân Dương

4. Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3852.791

Giám đốc: Nguyễn Trung Long
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Long

5. Trung tâm Y tế huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3897.588

Giám đốc: Nguyễn Đức Cảnh
Phó Giám đốc: Lê Thị Thu Thủy
Phó Giám đốc: Hà Minh Giám

6. Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3539.558

Giám đốc: Viên Văn Sáu
Phó Giám đốc: Hồ Sỹ Toàn

7. Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

Điện thoại: 0211.3899.442

Giám đốc: Lê Văn Tuấn
Phó Giám đốc: Doãn Đức Toàn
 
8. Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830.591

Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh
Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Long
 
9. Trung tâm Y tế huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.3638.228

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thủy
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn An
 
II. CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN/THỊ
 
1. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861.271

Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam
Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Cường 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sứ

2. Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3875.292

Giám đốc: Nguyễn Khắc Lập
 
 
3. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 0211.3839150

Giám đốc: Trương Bá Biên
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Đắc Hợi 
Phó Giám đốc: Lương Xuân Bảo
 
4. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3836468

Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Minh
 
5. Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3833023

Giám đốc: Nguyễn Viết Thanh
 
Phó Giám đốc: Lâm Văn Sáu 
Phó Giám đốc: Lăng Văn Tiến
 
6. Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.330132

Giám đốc: Dương Văn Hải
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng 
Phó Giám đốc: Hà Thị Tâm 
Phó Giám đốc: Trương Trung Văn

7. Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.3636704

Giám đốc: Phan Kim Trọng
 
Phó Giám đốc: Đào Thanh Sơn 
 
8. Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3866.003

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng
 
Phó Giám đốc: Trần Văn Huấn
 
9. Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.223710.1159

Giám đốc: Phạm Hồng Quân 
Phó Giám đốc:Nguyễn Đức
 

 

Các tin đã đưa ngày: