Giới thiệu chung

20/09/2016

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trụ sở
Địa chỉ: xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại:
0211.6253462             Fax: 0211.6253431
Email: sopccc@vinhphuc.gov.vn


 LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Trần Văn Bình 
Điện thoại: 0211.6260.606

Phó Giám đốc: Trần Hào Hiệp
Điện thoại: 0211.6260.088

Phó Giám đốc: Trần Văn Nga
Điện thoại: 0211.6260.123

Phó Giám đốc: Trần Minh Dũng

Điện thoại: 0211.6265252

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Công

Điện thoại:0211.3860168

Các tin đã đưa ngày: