Giới thiệu chung

07/05/2018

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:
0211.3862497 - Fax: 0211.3722.482 Email: bchqs@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO

Chỉ huy trưởng: Nguyễn Thế Hải

Điện thoại: 0211.3862491

Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chính uỷ: Nguyễn Việt Đức

Điện thoại: 0211.6567278  

Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Phó Chỉ huy trưởng -  Tham mưu trưởng: Đỗ Văn Quyền

Điện thoại: 0211.3862494

Phụ trách: Công tác Quân sự và Giáo dục quốc phòng an ninh

Phó Chỉ huy trưởng: Lê Duy Sỹ

Điện thoại: 0211.3862493

Phụ trách: Hậu cần và Kỹ Thuật  

Phó chỉ huy trưởng: Đào Văn Thành

Điện thoại: (đang cập nhật)

Phụ trách: Công tác Quân lực và Dân quân tự vệ.

Phó Chính ủy: Hoàng Nam Chung

Điện thoại: 0211.3862492

Phụ trách: Công tác Dân vận, chính sách và quần chúng

Các tin đã đưa ngày: