Giới thiệu chung

14/05/2019

                  CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC  

 Trụ sở
Địa chỉ: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
0211.3862718- Email: congan@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Đinh Ngọc Khoa

Điện thoại: 0211.3691.188

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo chung, toàn diện các mặt công tác của Công an tỉnh; chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về toàn bộ các mặt công tác của Công an tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tham mưu, Thanh tra Công an tỉnh và Công an Thành phố Vĩnh Yên.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: 0211.3691.088

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo toàn diện các mặt công tác an ninh, công tác nhân quyền.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Yên Lạc.

Phó Giám đốc: Lê Thanh Bình

Điện thoại: 0211.3691.388

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác Đảng, công tác chính trị; công tác quần chúng; công tác hậu cần; công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử; công tác đối ngoại.

Trực tiếp chỉ đạo công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Hậu cần và Công an huyện Bình Xuyên.

Phó Giám đốc: Tạ Đức Diễn

Điện thoại: 0211.3691.335

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo công tác quản lý hành chính vê trật tự xã hội, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công tác cải cách hành chính.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Lập Thạch.

Phó Giám đốc: Trần Văn Bình

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện Tam Dương.

Phó Giám đốc: Trần Minh Dũng

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo công tác hồ sơ nghiệp vụ; công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng, công tác dân vận, thực hiện quy chê dân chủ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trại Tạm Giam và Công an huyện Tam Đảo.

Phó Giám đốc: Trần Văn Nga

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tô quốc; công tác của lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát bảo vệ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quôc và Công an huyện Sông Lô.

Nguồn: Thông báo số 286/TB-CAT-TM
ngày 10/9/2018 của Công an tỉnh

Các tin đã đưa ngày: