Giới thiệu chung

28/03/2016

                  CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC  

 Trụ sở
Địa chỉ: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
0211.3862718- Email: congan@vinhphuc.gov.vn
 

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Nguyễn Chi Lăng
Điện thoại: 0211.3691.188
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuấn
Điện thoại: 0211.3691.217
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật

Phó Giám đốc: Phạm Văn Sơn
Điện thoại: 0211.3691.067
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lực lượng Cảnh sát đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội.

Phó Giám đốc: Nguyễn Phúc Thọ
Điện thoại: 0211.3691.414
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Việt
Điện thoại: 0211.3691.088
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách an ninh

Phó Giám đốc: Tạ Đức Diễn
Điện thoại: 0211.3691.335

Phó Giám đốc: Lê Thanh Bình

Điện thoại: 0211.3691.388

Các tin đã đưa ngày: