Giới thiệu chung

02/06/2015

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC  

Trụ sở
Địa chỉ : Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861139 - Fax: 0211.3861139 - Email: cuctk@vinhphuc.gov.vn

 

  LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ:

Cục trưởng: Hà Thị Hồng Nhung
Điện thoại: 0211.3861135
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung 

Phó Cục trưởng: Lê Phúc Tài
Điện thoại: 0211.3710954
Lĩnh vực phụ trách:  Nông nghiệp, dân số văn xã

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hồng Phong
Điện thoại: 0211.3710965
Lĩnh vực phụ trách: Công thương, xây dựng vốn đầu tư và thương mại dịch v

 

Các tin đã đưa ngày: