Giới thiệu chung

09/11/2017

 CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH PHÚC


Trụ sở

 Địa chỉ: Km 16, Quốc lộ số 2, phường Hùng Vương- thị xã Phúc Yên
Điện thoại: (0211).3870670 - Fax: (0211).3854037 - E-mail: 
haiquan@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO

Chi cục trưởng: Đặng Văn Đức

Điện thoại: 0211.3871.088; DD:0903202424

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hồng Quân

Điện thoại: 0913228822

Lĩnh vực phụ trách: Hỗ trợ cung cấp thông tin cho người nộp thuế; Triển khai hệ thống thu ngân sách bằng phương thức điện tử; Thu thuế, miễn thuế, bù trừ tiền thuế; Công tác kiểm tra sau thông quan thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng; Công tác kế toán, thanh khoản, phúc tập hồ sơ hải quan;  Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đội Quản lý thuế.

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hồng Việt

Điện thoại:0913541961

Lĩnh vực phụ trách: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, mã hồ sơ, thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Thủ tục hải quan điện tử; Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm hành chính, quản lý rủi ro, giải quyết vướng mắc. Tham gia thành viên Ban 389 của tỉnh vĩnh Phúc. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đội Nghiệp vụ.

Phó Chi cục trưởng: Phạm Văn Thắng

Điện thoại: 0211.3847.746; DD: 0989063693

Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn thư, tổng hợp, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, hiện đại hóa và công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng, hậu cần; Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đội Tổng hợp.

 

CÁC ĐỘI TRỰC THUỘC

 

I. ĐỘI TỔNG HỢP

Điện thoại: 0211.3870946

Đội trưởng: Hoàng Văn Hạnh

Phó Đội trưởng: Vũ Văn Long 

Phó Đội trưởng: Vũ Văn Vang

II. ĐỘI NGHIỆP VỤ

Điện thoại: 0211.3870670 Số máy lẻ 105

Đội trưởng: Nguyễn Quang Dũng

Phó Đội trưởng: Bùi Thế Công

Phó Đội trưởng: Đỗ Thị Hồng Tâm

III. ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ

Điện thoại: 0211.3870670 Số máy lẻ 201

Đội trưởng: Bế Trường Giang

Phó Đội trưởng: Hoàng Phương Bắc

Phó Đội trưởng: Đinh Quang Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: