Giới thiệu chung

02/06/2015

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VĨNH PHÚC  


 

Trụ sở
Trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên 
Điện thoại: (0211).3843.872 - Fax: (0211).3843.938 - Email:
nganhangcsxh@vinhphuc.gov.vn

 LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Giám đốc:  Nguyễn Duy Quý
Điện thoại : 0211.3862282
Lĩnh vực phụ trách : Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Vĩnh Phúc

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa
Điện thoại: 0211.3843873

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Tin học

Phó Giám đốc: Tạ Ngọc Thảo
Điện thoại : 0211.3843.939
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Tín dụng.

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lan Hương
Điện thoại : 0211.3716.686
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Hành chính; Kế toán

Các tin đã đưa ngày: