Quy chế số 01/QC-VPĐĐBQH-NHNN ngày 01/3/2013 về việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

10/04/2013

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: