Giới thiệu chung

02/06/2015

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI VĨNH PHÚC


Trụ sở 

Địa chỉ: Số 10, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên
Điện thoại:
(0211).3861990 - Fax: (0211).3861163 – E-mail: nganhangpt@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Trần Văn Hải
Điện thoại: 0211.3710177
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh tại Vĩnh Phúc


Phó phòng: Vũ Kim Liên
Điện thoại: 0211.3860.591
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, Hành chính

Các tin đã đưa ngày: