Giới thiệu chung

05/09/2016

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.
Điện thoại:
0211.3862619 - Fax: 0211.3710.067 - Email: toaan@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN:

Chánh án: Nguyễn Văn Hoa
Điện thoại: 0211.3844.557
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Giám đốc Kiểm tra; Tổ chức cán bộ và Văn phòng; Tòa án nhân dân: thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc.

Phó Chánh án: Đỗ Anh Cường
Điện thoại: 0211.3861.111
Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, các vụ án kinh doanh thương mại, lao động; giải quyết các vụ việc về phá sản doanh nghiệp, các cuộc đình công; công tác thi hành án phạt tù.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Toà Dân sự, Tòa Kinh tế - Lao động; Tòa án nhân dân: thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Tam Đảo.

Phó Chánh án: Hoàng Thanh Trà
Điện thoại: 0211.3616.838
Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm, các vụ việc Hôn nhân – gia đình, các vụ án Hành chính; công tác thống kê tổng hợp.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Tòa Hình sự, Tòa Hành chính; Tòa án nhân dân: huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và huyện Tam Dương.

II. CÁC TOÀ CHUYÊN TRÁCH:

1. Tòa Hình sự:
Điện thoại: 0211.3862.619
Chánh tòa: Đỗ Thế Bình
Phó chánh tòa: Nguyễn Duy Sơn

2. Tòa Dân sự:
Điện thoại:  0211.3862.619

Chánh tòa: Dương Thị Tuyết
Phó Chánh tòa: Trần Văn Thái
Phó Chánh tòa: Phạm Thị Thúy Mai

3. Tòa Kinh tế lao động:
Điện thoại: 0211.3862.619

Chánh tòa: Nguyễn Hoàng Thanh
Phó chánh tòa: Trần Văn Thái 

4. Tòa Hành chính
Điện thoại: 0211.3862.619
Chánh tòa: Nguyễn Mạnh Đường
Phó chánh tòa: Phạm Quang Hùng

III.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TÒA ÁN

1. Chức năng: Xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ: Bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản,tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. 

Các tin đã đưa ngày: