Báo cáo số 09/BC-NCT ngày 06/12/2011 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2011, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012

13/01/2012

File đính kèm