Trích Báo cáo số 04/BC-NCT ngày 15/6/2012 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi sơ kết công tác Hội người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2012

19/07/2012

File đính kèm