Giới thiệu chung

15/09/2017

   BAN ĐẠI DIỆN NGƯỜI CAO TUỔI VĨNH PHÚC  

 
Trụ sở
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3721.446

 LÃNH ĐẠO BAN:

Trưởng ban: Nguyễn Tuấn Khanh

Điện thoại: (đang cập nhật)

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban đại diện Hội NCT tỉnh.

Phó Trưởng ban chuyên trách: Nguyễn Văn Binh

Điện thoại: 02113.710.331

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp Trưởng ban triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban và của Trưởng ban; trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng: Cao Duy Đạt

Điện thoại: 0988.209.886

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Truyền đạt và có kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp những chủ trương, hướng dẫn công tác của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đến các tổ chức cơ sở Hội và hội viên;

 - Căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người cao tuổi và tình hình thực tế của địa phương, tham gia đề suất với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh những chủ trương công tác người cao tuổi ở địa phương;

- Động viên, thúc đẩy các Hội người cao tuổi cơ sở và người cao tuổi thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; tích cực thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh liên quan đến người cao tuổi;

- Thực hiện chức năng quản lý các Hội cơ sở theo các nội dung được quy định trong Điều lệ Hội (tổ chức, sinh hoạt, thi đua, khen thưởng…);

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi ở địa phương và làm báo cáo lên cấp trên (báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm và các báo cáo chuyên đề).

Các tin đã đưa ngày: