Giới thiệu chung

17/03/2017

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI TỈNH VĨNH PHÚC

 


Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 3, số 22, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3717.482; Email:hoibtntttemc@vinhphuc.gov.vn

I. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI

Chủ tịch: Đặng Huy Hảo
Điện thoại: 0211. 3717.481

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hùng
Điện thoại: 0211.3703867

Phó Chủ tịch, thư ký: Đinh Đức Dân
Điện thoại: 0211.3717959

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI

Văn phòng
Điện thoại: 02113.717.482

Chánh Văn phòng: Đinh Đức Dân

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Ninh

III. ĐIỀU LỆ HỘI

<xem chi tiết tại đây>

IV. QUY CHẾ LÀM VIỆC 

<xem chi tiết tại đây>

Các tin đã đưa ngày: