Giới thiệu chung

30/09/2020

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Phố Đào Sư Tích, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862.682; Email: hoictd@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO HỘI:

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình

Điện thoại: 0975.514.186

Email: nguyenbinhctdvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung. Chỉ đạo các công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ và phát triển hội, công tác thanh tra, công tác thi đua khen thưởng; Chủ tài khoản cơ quan tỉnh Hội. Theo dõi và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện Tam Dương, Lập Thạch và Sông Lô.

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Kiệm

Điện thoại: 0913.374.966

Email: nguyenkiem1966@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng, phòng Công tác xã hội và truyền thông, hai Hội trực thuộc( Hội bảo trợ và Hội Nạn nhân Da cam), và Hội CTĐ các huyện, thành phố:Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Đảo, Yên Lạc, Bình Xuyên.

3. Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Long

Điện thoại: 0984.895.232

Email: levanlongvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Chăm sóc sức khỏe, trung tâm Hiến máu nhân đạo và văn phòng Ban chỉ đạo, Trung tâm trợ giúp Nạn nhân chất độc màu Da cam/Dioxin và người tàn tật, và Hội CTĐ các huyện :Vĩnh Tường, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương.

4. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Quỳnh Liên

Điện thoại: 0989.140.268

Email:

Lĩnh vực phụ trách: (đang cập nhật)

Các tin đã đưa ngày: