Giới thiệu chung

04/09/2018

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC


Trụ sở

Địa chỉ: Số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.682; Email:
hoictd@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO HỘI:

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình

Điện thoại : 0975 514 186

Email: nguyenbinhctdvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung. Chỉ đạo các công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ và phát triển hội, công tác thanh tra, công tác thi đua khen thưởng; Chủ tài khoản cơ quan tỉnh Hội. Theo dõi và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện Tam Dương, Lập Thạch và Sông Lô.

2. Phó Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Khởi

Điện thoại : 0988 164 052

Email : khoiabk@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc mầu da cam/Dioxin và người tàn tật. Phụ trách các dự án liên quan đến lĩnh vực được phân công. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội các công việc đã được phân công và công việc được ủy quyền giải quyết. Được ký thay Chủ tịch và chịu trách nhiệm đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách. Theo dõi và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và Thành phố Vĩnh Yên .

3. Phó chủ tịch : Bà Phạm Thị Kim Dung

Điện thoại :0982 104 475

Email : kimdungctdvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách và chỉ đạo Văn phòng tỉnh Hội, Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, phòng Chăm sóc sức khỏe. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội vềcông việc thuộc các lĩnh vực được phân công. Có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội các công việc đã được phân công và công việc được ủy quyền giải quyết. Được ký thay Chủ tịch và  chịu trách nhiệm đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách. Điều hành tỉnh Hội  trong trường hợp Chủ tịch đi công tác, nghỉ hoặc vắng mặt vì các lý do khác từ 02 ngày trở lên. Theo dõi và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ  huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và Thành phố Phúc Yên.

4. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Kiệm

Điện thoại :0913 374 966

Email : nguyenkiem1966@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh; phụ trách phòng Công tác xã hội và Truyền thông. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội vềcông việc thuộc các lĩnh vực được phân công. Có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội các công việc đã được phân công và công việc được ủy quyền giải quyết. Được ký thay Chủ tịch và  chịu trách nhiệm đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách. Điều hành tỉnh Hội  trong trường hợp Chủ tịch đi công tác, nghỉ hoặc vắng mặt vì các lý do khác từ 02 ngày trở lên.

 

Các tin đã đưa ngày: