Giới thiệu chung

16/03/2017

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC


Trụ sở

Địa chỉ: Số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.682; Email:
hoictd@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Bình
Điện thoại : 0975514186
Email: binhnvhdndvp@gmail.com

Phó chủ tịch: Phạm Thị Kim Dung

Điện thoại : 0982104475

Email :  kimdungctdvp@gmail.com

Phó chủ tịch : TS. Đỗ Văn Khởi

Điện thoại : 0988164052

Email : khoiabk@gmail.com

Các tin đã đưa ngày: