Giới thiệu chung

27/06/2018

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC


Trụ sở

Địa chỉ: Số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.682; Email:
hoictd@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Bình

Điện thoại: 0975514186

Email: binhnvhdndvp@gmail.com

Phụ trách chung, điều hành các công việc của tỉnh Hội; làm Chủ tài khoản cơ quan tỉnh Hội.

Phó chủ tịch: Phạm Thị Kim Dung

Điện thoại : 0982104475

Email :  kimdungctdvp@gmail.com

Phụ trách Văn phòng tỉnh Hội, Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, phòng Chăm sóc sức khỏe.

Phó chủ tịch: TS. Đỗ Văn Khởi

Điện thoại : 0988164052

Email : khoiabk@gmail.com

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc mầu da cam/Dioxin và người tàn tật, Phụ trách Hội Nạn nhân da cam -  Trực tiếp là Chủ tài khoản Trung tâm da cam

Phó chủ tịch: Ths. Nguyễn Văn Kiệm

Điện thoại: 0913.974.966

Email : (đang cập nhật)

Phụ trách Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người tàn tật, phòng Công tác xã hội và Truyền thông Trực tiếp làm Chủ tài khoản Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người tàn tật.

 

Các tin đã đưa ngày: