Giới thiệu chung

14/03/2017

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa,
TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3844.859, Email: hoidn@vinhphuc.gov.vn

 I. LÃNH ĐẠO HỘI

- Chủ tịch Hội: Phạm Thị Hồng Thủy

Điện thoại: 0211.2470.195

+ Phụ trách chung, lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội:

- Phó Chủ tịch thường trực: Đường Trọng Khang

Điện thoại: 0211.3712.618

+ Giúp chủ tịch giải quyết các công việc thường xuyên của Hiệp hội. Phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội liên quan đến tài chính, tài sản, các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; chương trình xúc tiến thương mại, phụ trách hoạt động từ thiện xã hội, tham gia các ban chỉ đạo theo sự phân công của thường trực.

- Phó Chủ tịch thường trực: Lương Quốc Thái

Điện thoại: 0211.2470.196

Giúp Chủ tịch giải quyết công việc thường xuyên của Hội, phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội liên quan đến các thông tin trợ giúp doanh nghiệp, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, tổng hợp những vướng mắc của doanh nghiệp về lĩnh vực lao động, việc làm; phụ trách các chương trình đào tạo, tập huấn của Hiệp hội; phụ trách công tác phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao của khối doanh nghiệp, của Hiệp hội.

Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của thường trực.

Quan hệ phối hợp giữa Hiệp hội với các cơ quan của tỉnh, cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phó Chủ tịch: Phùng Đình Chúc - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh

Điện thoại: 0913.589.886

Phụ trách: Hoạt động của doanh nghiệp huyện Tam Dương. Giúp thường trực Hiệp hội trong công tác đối thoại.

- Phó Chủ tịch: Lê Văn Mận - Giám đốc Công ty Xây dựng Mê Linh

Điện thoại: 0211.3869.338

Phụ trách công tác khối doanh nghiệp thị xã Phúc Yên

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Niên - CTHĐQT Công ty Cổ phần TM Sông Hồng Thủ đô

Điện thoại:

Phụ trách: Khối doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, công tác từ thiện xã hội của khối doanh nghiệp.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

- Tập hợp, đoàn kết giới Doanh nghiệp, Doanh nhân trong tỉnh để phát huy sức mạnh tập thể truyền thống của Doanh nghiêp hỗ trợ, giúp nhau cùng phát triển không ngừng khi Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới.

Làm đầu mối đại diện cho Hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho Hội viên và là cầu nối giữa Hội viên với các cơ quan quản lý nhà n­ước, các tổ chức xã hội và các hiệp hội ngành nghề khác; có trách nhiệm tập hợp, phản ánh các kiến nghị của Doanh nghiệp, Hội viên tới cơ quan quản lý để giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, v­ướng mắc cho Doanh nghiệp.

- Th­ường xuyên cung cấp thông tin về các chủ tr­ương, chính sách, các văn bản Pháp quy của tỉnh, nhà nư­ớc tới Hội viên, cũng nh­ư khi Hội viên có yêu cầu.

- Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý doanh nghiệp, các kiến thức về sản xuất kinh doanh nhằm giúp các Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để Hội viên trực tiếp đối thoại với cơ quan quản lý Nhà n­ước theo các chuyên đề mà Hội viên yêu cầu; phối hợp với các Sở, ban ngành tổ chức các buổi gặp mặt đầu Xuân, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do Tỉnh tổ chức; lựa chọn đề suất các Doanh nghiệp, Doanh nhân để Tỉnh khen th­ưởng trong các dịp gặp mặt trên.

- Là thành viên Hội đồng thi đua khen thư­ởng tỉnh, trực tiếp làm tr­ưởng khối thi đua khen thư­ởng khối Doanh nghiệp, Hội có trách nhiệm tổng hợp trình HĐTĐ khen th­ởng Tỉnh xét khen thư­ởng các tập thể, cá nhân trong các Doanh nghiệp có thành tích trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội - từ thiện, lựa chọn đề suất các Doanh nghiệp, Doanh nhân để Tỉnh đề nghị Nhà n­ớc và các Bộ, ngành khen th­ởng hàng năm.

Các tin đã đưa ngày: