Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

02/03/2017

 Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 4, Sở Ngoại vụ,
Đường Trần Phú, Khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3717.885 - Fax: 3717.884, Email: huunghi@vinhphuc.gov.vn

 I. LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch: Trần Văn Vinh
Số ĐT: 0211.3861043
Email: vinhtv@vinhphuc.gov.vn

Phó Chủ tịch: Đỗ Thị Kim Dung
Số ĐT: 0211.3843989 - Di dộng: 0915.464.035
Email: dungdtk@vinhphuc.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Huy Quang
ĐT: 0211.3717855 - Di dộng: 0904789999
Email: quangnh@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: