Danh ngôn về khuyến học, khuyến tài

11/08/2017

 

1. “Nên thợ, nên thầy nhờ có học

No ăn no mặc bởi hay làm”

Nguyễn Trãi

2. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Bia Văn miếu Quốc tử giám

3. “Để dựng nước lấy việc học làm đầu

Muốn thịnh trị phải lấy nhân tài làm gốc

Quang Trung - Nguyễn Huệ

4. “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sanh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”

Hồ Chí Minh

5. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”        

Hồ Chí Minh

6. “Học không bao giờ cùng Học mãi để tiến bộ mãi

Càng tiến bộ, càng thy cần phải học thêm”

Hồ Chí Minh

7. “Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng.

Chẳng bằng kinh sử một vài pho

Quý Đôn

8. “Hiếu học tuy tử nhược tồn, bất học giả hành thi tẩu nhục nhĩ

Nhiệm Mạt

Có nghĩa là: Người hiếu học, dẫu chết cũng như còn; người không học, tuy còn chẳng qua là thây đi, thịt chạy mà thôi.

9. Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành.

Thái Công

Có nghĩa là: Con người ta sinh ra không học chẳng khác nào đầu óc tăm tối như đi đêm.

10. Ngã sinh giả hữu nhai, nhi tri giả vô nhai.

Trang Tử

11. Có nghĩa là: Đời người ta có hạn mà sự học thì vô hạn.

Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí.

Kinh Lễ

Có nghĩa là: Con người ta không học thì chẳng hiểu biết gì về lí lẽ ở đời và làm người; ngọc không mài rũa, trau chuốt thì không thể thành đồ trang sức, trang trí.

 

Các tin đã đưa ngày: