Phòng, đơn vị trực thuộc

16/03/2017

1. Phòng tổ chức, hành chính:
Điện thoại: 0211.3846.443 
Phụ trách phòng: Đặng Thu Ngân

2. Trung tâm giáo dục và dạy nghề cho người mù
Giám đốc: Trần Quoảng Thanh
Điện thoại: 021.3500.258 

Các tin đã đưa ngày: