Giới thiệu chung

11/02/2020

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC 

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,
Điện thoại: 0211. 3844 679; Email: hoikhkt@vinhphuc.gov.vn

 

 I. LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI

Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Điện thoại:

Lĩnh Vực phụ trách:

Phó chủ tịch: Văn Tiến Sỹ

Điện thoại:

Lĩnh Vực phụ trách:

Phó chủ tịch: Mai Lâm Hạc

Điện thoại:

Lĩnh Vực phụ trách:

 

II. KHÁI QUÁT CHUNG:

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Liên hiệp Hội) được thành lập theo quyết định số 2770/ QĐ-UB ngày 28/ 7/ 2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Là một tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của trí thức Vĩnh Phúc hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tỉnh; Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuậtViệt Nam và của mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc.
Mục đích của Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc tất cả các thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội, điều hoà và phối hợp hoạt động của các Hội thành viên nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc hoạt động theo Điều lệ được Đại hội đại biểu toàn tỉnh thông qua trên cơ sở tôn trọng Điều lệ của của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tuân thủ pháp luật Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, có trụ sở tại thành phố Vĩnh Yên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bộ máy biên chế, có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ ở kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc. Xuất bản bản tin, tạp trí, tập san, các tài liệu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong khuân khổ pháp luật quy định, Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên Liên hiệp Hội.
 

III. CÁC HỘI THÀNH VIÊN

1. Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường

Chủ tịch Hội:  Nguyễn Văn Niên

Điện thoại: 0211.3500.367
Địa chỉ: 183, Đường Lam Sơn, P.Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2. Hội Chăn nuôi thú y

Chủ tịch Hội: Phạm Văn Thanh
3. Hội Cầu Đường

Chủ tịch Hội: Hoàng Văn Minh
Điện thoại: 0211.3862.544
Địa chỉ: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc 

4. Hội Châm Cứu

Chủ tịch Hội: Phạm Văn Bảy
5. Hội Điều Dưỡng

Chủ tịch Hội: Nguyễn Đình Khang
Điện thoại: 0211.3850.801
Địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 

6. Hội Đông Y

Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 0211.3861.386
Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 

7. Đoàn Luật sư

Chủ tịch: Tạ Ngọc Toàn

8. Hội Kiến Trúc Sư

Chủ tịch Hội: Nguyễn Đạm
Điện thoại: 0211.3862.586
Địa chỉ: Công ty tư vấn kiến trúc, đường Nguyễn Chí Thanh. P. Đống Đa, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

9. Hội Làm vườn

Chủ tịch Hội: Nguyễn Tuấn Hùng
Điện thoại: 0211.3844.391
Địa chỉ: Hội Nông dân Vĩnh Phúc 

10. Hội Luật gia

Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Bắc
Điện thoại: 02113.716.300
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

11. Hội Nuôi Ong

Chủ tịch Hội: Trần Quang Yên

Điện thoại: 0976.028.215

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

12. Hội Sinh vật cảnh

Chủ tịch Hội: Trần Đức Cầu
Điện thoại: 0211.3844.392
Địa chỉ: Trung tâm kỹ thuật rau – hoa – quả Vĩnh Phúc

Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc

13. Hội Khoa học lịch sử

Chủ tịch Hội: Đỗ Việt Trì

14. Hội Tiêu chuẩn CL & BVQLNTD

Chủ tịch Hội: Nguyễn Công Quang
Địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

15. Hội Xây dựng

Chủ tịch Hội: Đàm Đình Hiên
Địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

16. Hội Văn thư Lưu trữ

Chủ tịch Hội: Phạm Quang Tuệ

Địa chỉ: Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

17. Hội Y Dược học

Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

18. Viện nghiên cứu phát triển công nghệ Việt Nam

Chủ tịch: Lê Xuân Lịch

19. Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe

Chủ tịch: Nguyễn Văn Soạn

Địa chỉ: Phố Chùa Hà, xã Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh phúc

IV. TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật

Giám đốc: Phạm Huy Thụy

Điện thoại: 0912.388.119

Địa chỉ: Số 1, ngõ 11, đường Tôn Đức Thắng. Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2. Trung tâm tư vấn và phát triển nông thôn Sông Hồng

Giám đốc: Vũ Thị Lợi

Điện thoại:0928.867.811

Địa chỉ: Số 7, ngõ 11, đường Lý Thường Kiệt, thôn Đông Hòa 2.

 P.Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

3. Trung tâm tư vấn và dịch vụ chuyển giao kỹ thuật

Giám đốc: Trần Ngọc Thắng

Điện thoại: 0983.221.076

Địa chỉ: 579 đường Nguyễn Tất Thành, p.Tích Sơn, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4. Trung tâm phát triển nông nghiệp nông thôn

Giám đốc: Vũ Thị Hằng

Điện thoại: 0963.087.628

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: