Giới thiệu chung

16/03/2017

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC 

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,
Điện thoại: 0211. 3844 679; Email: hoikhkt@vinhphuc.gov.vn

 

 I. LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI

Chủ tịch: Vũ Khánh
Điên thoại: 0211.3616448    

Phó Chủ tịch thường trực: Đỗ Văn Lợi
Điện thoại: 0211.3616.446

Phó Chủ tịch: Ngô Khánh Lân
Điện thoại: 0211.3704.168

II.KHÁI QUÁT CHUNG:

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Liên hiệp Hội) được thành lập theo quyết định số 2770/ QĐ-UB ngày 28/ 7/ 2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Là một tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của trí thức Vĩnh Phúc hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tỉnh; Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuậtViệt Nam và của mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục đích của Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc tất cả các thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội, điều hoà và phối hợp hoạt động của các Hội thành viên nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc hoạt động theo Điều lệ được Đại hội đại biểu toàn tỉnh thông qua trên cơ sở tôn trọng Điều lệ của của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tuân thủ pháp luật Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, có trụ sở tại thành phố Vĩnh Yên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bộ máy biên chế, có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ ở kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc. Xuất bản bản tin, tạp trí, tập san, các tài liệu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong khuân khổ pháp luật quy định, Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên Liên hiệp Hội.

III. CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH VIÊN

1. Hội Châm Cứu

Chủ tịch Hội: Phạm Văn Bảy
Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
Điện thoại: 0211.3861.386
Địa chỉ: Phường Đống Đa - Vĩnh Yên

2. Hội Chăn nuôi

Chủ tịch Hội: Phạm Huy Thụy
Chức vụ: Chủ tịch Hội chăn nuôi Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng - phường Khai Quang - Vĩnh Yên

3. Hội Cầu Đường

Chủ tịch Hội: Hoàng Văn Minh
Chức vụ: Giám đốc Sở GTVT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3843.084
Địa chỉ: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 

4. Hội Điều Dưỡng

Chủ tịch Hội: Nguyễn Đình Khang
Chức vụ: Điều dưỡng trưởng Sở Y tế Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3850.801
Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc 

5. Hội Đông Y

Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ: Nguyên Giám đốc Bệnh Viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861.386
Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 

6. Hội Làm vườn

Chủ tịch Hội: Nguyễn Tuấn Hùng
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3844.391
Địa chỉ: Hội Nông dân Vĩnh Phúc 

7. Hội Luật gia

Chủ tịch Hội: Kim Nam
Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở Tư Pháp Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.608
Địa chỉ: Sở Tư Pháp Vĩnh Phúc 

8. Hội Kiến Trúc Sư

Chủ tịch Hội: Nguyễn Đạm
Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở xây dựng Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.586
Địa chỉ:
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên

9. Hội Sinh vật cảnh

Chủ tịch Hội: Nghiêm Văn Phú
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3844.392
Địa chỉ: Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc

10. Hội Tiêu chuẩn CL & BVQLNTD

Chủ tịch Hội: Nguyễn Công Quang
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3845.044
Địa chỉ: Sở KH-CN Vĩnh Phúc

11. Hội Xây dựng

Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Chuyển
Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở xây dựng Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.585
Địa chỉ:
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên

12. Hội Thủy lợi

Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Hòa
Điện thoại: 0211.3861.721
Địa chỉ: phường Khai Quang - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

13. Hội Khoa học lịch sử

Chủ tịch Hội: Vũ Khánh
Chức vụ: Phó Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông
Điện thoại: 0211.3728866

Phó Chủ tịch: Trần Sở
Phó Chủ tịch: Đỗ Việt Trì

14. Hội Nuôi Ong

Chủ tịch Hội: Trần Quang Yên

15. Hội Văn thư Lưu trữ

Chủ tịch Hội: Phạm Quang Tuệ
Chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ

16. Hội Y Dược

Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

17. Đoàn Luật sư

Chủ tịch: Tạ Ngọc Toàn
Chức vụ: Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc

18. Hội Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Chủ tịch: Nguyễn Văn Niên
Địa chỉ: 183 đường Nam Sơn - Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

19. Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chủ tịch: Hoàng Văn Điểm
Số điện thoại: 0913.284.227
Địa chỉ: 58 Nguyễn Viết Xuân - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: