Trích báo cáo số 19/BC-LMHTX ngày 17/7/2015 của Liên minh HTX về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

20/07/2015

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: