Giới thiệu chung

13/07/2018

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH


 

Trụ sở
Địa chỉ: Số 5, đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211. 3842.960 - Fax: 0211.3842.758, Email:
lmhtx@vinhphuc.gov.vn

 I. LÃNH ĐẠO LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Chủ tịch: Phan Thị Định
Điện thoại: 0211.3656 278

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Tài chính - kế toán, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Phó Chủ tịch thường trực: Nguyễn Xuân Diệp
Điện thoại: 0211.3726600

Lĩnh vực phụ trách: Công tác đối ngoại, công tác đoàn thể, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ HTX.

Phó Chủ tịch: Hoàng Trung Thành
Điện thoại: 0211.3721969

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ, phòng Vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch: Lỗ Văn Trung
Điện thoại:
0211.3656776

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Văn phòng, công tác Kiểm tra.

Phó Chủ tịch: Triệu Thống
Điện thoại di động:
0912.281.558

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Phong trào, phụ trách Khối thi đua các HTX.

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Văn Phòng 
Điện thoại: 0211.3842960

Chánh văn phòng:
Phó Phụ trách Văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Hà

Điện thoại: 0986.918.698

2. Phòng Phong trào
Điện thoại: 0211.3721977

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Thuỷ
            
3. Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ 
Điện thoại: 0211.3842961

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Thanh

4. Phòng Kiểm tra 
Điện thoại: 0211.3716167

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Long

5. Phòng Vệ sinh môi trường

Điện thoại: 0211.3595333

Trưởng phòng: Phạm Văn Chung

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

1. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ

Giám đốc: Nguyễn Xuân Diệp
Điện thoại: 0211.3726600

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Dung

2. Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Điện thoại: 0211.3721969

Giám đốc: Trần Việt Dũng
Phó giám đốc: Trần Quốc Hùng

Phó Giám đốc: Đỗ Mạnh Toàn
Phó Giám đốc: Bùi Văn Đông

Các tin đã đưa ngày: