Giới thiệu chung

21/05/2019

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH


 

Trụ sở
Địa chỉ: Số 5, đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211. 3842.960 - Fax: 0211.3842.758, Email: lmhtx@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Chủ tịch: Phan Thị Định
Điện thoại: 0211.3656 278

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Tài chính - kế toán, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ HTX.
Phó Chủ tịch: Triệu Thống
Điện thoại: 0912.281.558

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Hỗ trợ phát triển HTX, phụ trách Khối thi đua các HTX

Phó Chủ tịch: Hoàng Trung Thành
Điện thoại: 0975.537.821

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Thông tin tuyên truyền, Kế hoạch và Môi trường
Phó Chủ tịch: Lỗ Văn Trung
Điện thoại: 0211.3656776

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Văn phòng

II. CÁC PHÒNG

1. Văn phòng

Ông Phạm Văn Chung – Chánh Văn phòng

ĐT: 02113.595.333

0912.205.333

Ông Nguyễn Quốc Long – Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0988.826.388

2. Phòng Hỗ trợ phát triển HTX

Ông Bùi Ngọc Thanh – Trưởng phòng

ĐT: 02113.842.961

0365.711.800

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – Phó Trưởng phòng

ĐT: 0986.918.698

3. Phòng Thông tin tuyên truyền, Kế hoạch và Môi trường

Bà Trần Thị Thu Thủy – Trưởng phòng

ĐT: 02113.721.977

0989.255.674

Ông Đỗ Mạnh Toàn – Phó Trưởng phòng

ĐT: 0912.308.051

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

1. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Giám đốc: Phan Thị Định

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Dung

2. Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Điện thoại: 0211.3721.969

Giám đốc: Trần Việt Dũng

Phó giám đốc: Trần Quốc Hùng

Phó Giám đốc: Bùi Văn Đông

Các tin đã đưa ngày: