Giới thiệu chung

22/02/2007
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Tỉnh ủy, Đ.Kim Ngọc, P.Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861043 - Email:
vptinhuy@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Chánh Văn phòng: Nguyễn Duy Đông

Điện thoại: 0211.3861722

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy.

- Làm chủ tài khoản của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng Tỉnh ủy.

- Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Đảng bộ theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trực tiếp phụ trách phòng Công nghệ thông tin. 

 

Phó Chánh Văn phòng: Kim Quốc Tuấn

Điện thoại: 0211.3847768

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Đảng, Phòng Quản trị, Nhà khách Tỉnh ủy.Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Bích Nhuần

Điện thoại: 0211.3843598

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách Phong Lưu trữ; Đội xe.Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quốc Huy

Điện thoại: 0211.3861084

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo thực hiện công tác tổng hợp thuộc khối kinh tế-xã hội, nội chính, đối ngoại; công tác văn thư. Trực tiếp phụ trách Phòng Hành chính-Tiếp dân.


Phó Chánh Văn phòng: Ngô Chí Tuệ

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh Văn phòng xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy; truyền đạt thông tin từ Bí thư Tỉnh ủy đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân; giúp sắp xếp tài liệu hằng ngày cho Bí thư Tỉnh, ủy; chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết khi Bí thư đi dự các hội nghị và cuộc làm việc với Trung ương, các cơ quan Trung ương với các tổ chức và cá nhân người nước ngoài, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

Các tin đã đưa ngày: